De parkeerrem inschakelen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de parkeerrem altijd volledig in. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
N.B.:   Druk op de ontgrendelknop terwijl u de parkeerremhendel omhoog trekt.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de 1e versnelling en draai het stuur weg van de stoeprand.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuur richting de stoeprand.
De parkeerrem vrijzetten
  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel enigszins omhoog.
  1. Druk op de ontgrendelknop en duw de parkeerremhendel omlaag.