WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Trek de parkeerrem altijd volledig aan. Auto's met een automatische transmissie moet u in de parkeerstand (P) zetten. Schakel het contact uit en verwijder de sleutel als u de auto verlaat.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Bedien het rempedaal en het gaspedaal niet gelijktijdig. Door beide pedalen gelijktijdig gedurende meer dan enkele seconden te bedienen, wordt het motorvermogen beperkt. Daardoor kan het lastig zijn uw snelheid in het verkeer te handhaven, wat tot een ongeval met ernstig letsel kan leiden.

Werking van de posities van de automatische transmissie
Uw auto in een versnelling zetten:
 1. Trap het rempedaal helemaal in.
 1. Zet de keuzehendel in de gewenste versnelling.
 1. Kom volledig tot stilstand.
 1. Beweeg de keuzehendel en zet deze vast in de parkeerstand (P).
Image Shown Without Description
Parkeerstand (P)
In deze stand wordt de transmissie vergrendeld en kunnen de voorwielen niet draaien.
Achteruit (R)
Als de keuzehendel in de stand achteruit (R) staat, rijdt uw auto achteruit. Zorg dat de auto altijd volledig stilstaat voordat u de transmissie in of uit de achteruit (R) zet.
Neutraal (N)
Als de keuzehendel in de neutraalstand (N) staat, kunt u uw auto starten en kan de auto wegrollen. Houd het rempedaal ingetrapt terwijl de transmissie in neutraal staat.
Vooruit (D)
Vooruit (D) is de normale rijstand voor optimaal brandstofverbruik. De overdrive-functie maakt automatisch op- en terugschakelen mogelijk in eerste tot zesde versnelling.
Handgeschakeld (M)
Wanneer de keuzehendel in de handgeschakelde stand (M) staat, kunt u handmatig op- of terugschakelen met knoppen op de schakelhendel. Zie SelectShift Automatic™-transmissie verder in dit hoofdstuk.
Om terug te keren naar de normale rijstand (D), zet u de schakelhendel uit de handgeschakelde stand en in de vooruit (D).
SelectShift Automatic ™-transmissie (indien aanwezig)
Uw auto is uitgerust met een keuzehendel voor de SelectShift automatische transmissie. De SelectShift Automatic-transmissie biedt u de mogelijkheid om naar wens op te schakelen of terug te schakelen (zonder koppeling).
Om te voorkomen dat de motor op te weinig toeren draait, waardoor deze af kan slaan, schakelt SelectShift nog steeds automatisch terug wanneer het systeem vaststelt dat u niet op tijd hebt teruggeschakeld. Hoewel SelectShift voor u terugschakelt, kunt u nog steeds verder terugschakelen mits de SelectShift vaststelt dat er geen schade zal ontstaan aan de motor door een te hoog toerental.
N.B.:   Motorschade kan ontstaan als u de motor met een hoog toerental laat draaien zonder te schakelen.
SelectShift schakelt niet automatisch op, zelfs niet wanneer de motor het maximumaantal toeren nadert. Er moet handmatig worden geschakeld door de + toets in te drukken.
 • Druk op de (+) knop om op te schakelen.
 • Druk op de (-) knop om terug te schakelen.
Image Shown Without Description
Het systeem stelt vast wanneer tijdelijke handmatige bediening niet meer gebruikt wordt en keert terug naar automatische bediening. Het instrumentenpaneel geeft aan welke versnelling u momenteel hebt gekozen.
N.B.:   Het systeem blijft in handmatige bediening staan, totdat u een andere versnelling kiest (zoals bijvoorbeeld de vooruit [D])
Inschakelblokkering
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Rijd niet met de auto voordat is gecontroleerd of de remlichten werken.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u deze procedure uitvoert, moet u de transmissie uit de parkeerstand (P) zetten, zodat uw auto vrij kan rollen. Om te voorkomen dat de auto zich ongewenst verplaatst, trekt u altijd de parkeerrem volledig aan voordat u deze procedure uitvoert. Gebruik wielkeggen indien nodig.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als de parkeerrem volledig is vrijgezet, maar de remwaarschuwingslamp blijft branden, werken de remmen wellicht niet correct. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.:   Neem zo snel mogelijk contact op met uw erkende dealer als deze procedure wordt gebruikt.
Deze voorkomt dat u de keuzehendel uit de parkeerstand (P) zet, tenzij het rempedaal wordt ingetrapt.
In geval van een elektrische storing of als de voertuigaccu leeg is, gebruikt u de volgende procedure om de keuzehendel naar de parkeerstand (P) te schakelen.
 1. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
Image Shown Without Description
 1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de behuizing voorzichtig te verwijderen.
Image Shown Without Description
 1. Zoek de witte hendel aan de linkerkant van de keuzehendel.
Image Shown Without Description
 1. Verplaats de witte hendel in de richting van de achterzijde van uw auto.
 1. Schakel naar neutraal (N).
 1. Plaats de behuizing van de keuzehendel.
 1. Trap het rempedaal in en zet het contact aan.
 1. Zet de parkeerrem los.
N.B.:   Er wordt tevens aangeraden contact op te nemen met uw dealer.
Aanpassingswaarden automatische transmissie inleren
Deze functie kan de duurzaamheid verhogen en zorgen voor een constant schakelgevoel gedurende de levensduur van uw auto. Een nieuwe auto of transmissie kan bij het schakelen stevig aanvoelen, zacht aanvoelen of allebei. Dit is normaal en is niet van invloed op de werking of duurzaamheid van de transmissie. Na verloop van tijd wordt de werking van de transmissie volledig aangepast door het inleerproces.
Als de auto vast komt te zitten in modder of sneeuw
N.B.:   Beweeg de auto niet heen en weer als de motor niet op de normale bedrijfstemperatuur is; doet u dit wel, dan kan de transmissie beschadigd raken.
N.B.:   Beweeg de auto niet langer dan 1 minuut heen en weer, omdat anders de transmissie en de banden beschadigd kunnen raken of de motor oververhit kan raken.
Als de auto vast komt te zitten in modder of sneeuw, kunt u deze heen en weer bewegen door te schakelen tussen vooruit- en achteruitversnellingen. Stop daarbij met een regelmatig patroon tussen schakelingen. Trap het gaspedaal in iedere versnelling licht in.