N.B.:   Het systeem wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.
U kunt de aandrijfregeling uit- en inschakelen.   Zie   Gebruik maken van aandrijfregeling