WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Image Shown Without Description
ADisplay: toont de status van de momenteel geselecteerde modus.
BUSB aansluiting: erin steken voor afspelen van audio vanaf een compatibel extern bestand of geheugenstick.
CSET: druk op de toets om de geluidsinstellingen (bass, treble, balance en fade) aan te passen.
DZoeken en snel vooruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een hogere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het eerstvolgende beschikbare station te stoppen. Druk in AUX-modus op de toets om naar het volgende nummer te gaan (alleen afspelen via Bluetooth audiostreaming of USB). Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Druk op de toets in PHONE-modus om een telefoonoproep te beëindigen of te weigeren.
DZoeken en achteruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een lagere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het vorige beschikbare station te stoppen. Druk in AUX-modus op de toets om naar het vorige nummer te gaan (alleen afspelen via Bluetooth audiostreaming of USB). Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel achteruit te spoelen. Druk op de toets in PHONE-modus om een telefoonoproep te beginnen of te accepteren.
ENumeriek toetsenbord: Druk op een toets om een eerder opgeslagen radiostation op te vragen. In PHONE-modus kunt u het numerieke toetsenbord gebruiken om een telefoonnummer in te voeren.
FKlok: Druk op de toets om het afstellen van de klok te selecteren.
GInformatie: druk op de toets voor meer informatie als deze niet op de display past.
H TA: druk op de toets om verkeersberichten in of uit te schakelen en annuleer berichten tijdens een actief bericht.
IAan/uit- en volumeknop: Druk op de knop om het audiosysteem in of uit te schakelen. Draai de knop om het volume aan te passen.
JMENU: druk op de toets voor toegang tot diverse functies van het audiosysteem, naargelang de geselecteerde modus.
KPHONE: druk op de toets voor toegang tot de functie Bluetooth-telefoon van het systeem door te drukken op PHONE en daarna op MENU. Als de telefoon is gekoppeld en herhaaldelijk op deze toets wordt gedrukt, worden de naam van de telefoon, de signaalsterkte en het accupeil weergegeven.
LAUX: druk op de toets voor toegang tot afspelen via Bluetooth audio streaming, USB of Aux-invoer.
MRADIO: Druk op de toets om verschillende radiofrequentiebanden te selecteren. Druk hierop om bladeren door het menu of de lijst te annuleren.
NCursor omhoog en omlaag: druk op een toets om door de schermopties te scrollen. Druk hierop in radiomodus om handmatig af te stemmen.
OOK, Afspelen en Pauzeren: druk op de toets om de schermselecties te bevestigen. Druk tijdens het afspelen met compatibele externe apparaten op deze toets om af te spelen of te pauzeren.
Toets Set
Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen, bijvoorbeeld bass, treble, balance en fade.
 1. Druk op de toets SET totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.
 1. Gebruik de knoppen pijltje omhoog en omlaag om de gewenste instelling te selecteren.
 1. Druk op de OK toets om de nieuwe instelling te bevestigen.
Radiotoets
Druk op de RADIO-toets om een keuze uit de beschikbare radiofrequentiebanden te maken.
De toets kan worden gebruikt om weer over te schakelen naar de radio nadat u naar een andere bron geluisterd hebt.
Station-afstemtoetsen
Automatisch afstemmen
Selecteer een frequentieband en druk kort op de toets volgende of vorige zoeken. Afstemmen zoeken stopt bij het eerste radiostation dat het vindt.
Handmatig afstemmen
Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de frequentieband in kleine stappen omlaag of omhoog af te zoeken of houd de toets ingedrukt om snel te zoeken totdat u een radiostation vindt waarnaar u wilt luisteren.
Voorkeuzezenders
 Hiermee kunt u uw favoriete zenders opslaan.De zender kan worden opgeroepen door de betreffende frequentieband te selecteren en vervolgens een van de voorkeuzetoetsen in te drukken.
 1. Selecteer een frequentieband.
 1. Stem af op het gewenste radiostation.
 1. Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt. Er verschijnen een voortgangsbalk en een melding. Wanneer de voortgangsbalk vol is, is het radiostation opgeslagen. Tevens wordt ter bevestiging het geluid kort gedempt.
U kunt dit op elke frequentieband en voor iedere voorkeuzetoets herhalen.
N.B.:   Wanneer u naar een ander deel van het land rijdt, wordt de informatie van radiostations die op een andere frequentie uitzenden en onder een voorkeuzetoets zijn opgeslagen, automatisch geactualiseerd met de correcte frequentie en stationsnaam voor dat gebied.
Verkeersinformatie instellen
Veel radiostations die op de FM-frequentieband uitzenden hebben een TP-code die aanduidt dat deze verkeersberichten uitzenden.
Verkeersberichten in- en uitschakelen
Voordat u verkeersberichten kunt ontvangen, moet u op de toets TA of TRAFFIC drukken. TA verschijnt op het display om aan te duiden dat de functie is ingeschakeld.
Als u reeds bent afgestemd op een radiostation dat verkeersberichten uitzendt, wordt TP ook weergegeven. Anders gaat de unit zoeken naar een station dat verkeersberichten uitzendt.
Wanneer een verkeersbericht wordt uitgezonden, wordt het normale afspelen van de radio of het apparaat automatisch onderbroken.
Indien een radiostation wordt gekozen of met behulp van de voorkeuzetoetsen wordt opgeroepen dat geen verkeersberichten uitzendt, blijft het toestel op dat radiostation afgestemd tenzij TA of TRAFFIC uit- en vervolgens weer ingeschakeld wordt.
N.B.:   Als TA ingeschakeld is en u een voorkeuzetoets selecteert voor (of handmatig afstemt op) een radiostation dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt, dan hoort u geen verkeersberichten.
N.B.:   Wanneer u naar een radiostation luistert dat geen verkeersberichten (TA) uitzendt en u TA uitschakelt en weer inschakelt, dan wordt er gezocht naar TP.
Volume verkeersberichten
Verkeersberichten onderbreken de normale geluidsweergave met een voorgeprogrammeerd volume dat gewoonlijk hoger is dan het gebruikelijke luistervolume.
Om het voorgeprogrammeerde volume aan te passen gebruikt u de volumeregeling om de nodige aanpassingen uit te voeren tijdens een inkomende uitzending van een verkeersbericht. De display geeft het geselecteerde niveau weer.
Verkeersberichten beëindigen
Aan het einde van een verkeersbericht gaat de audio-unit weer door met zijn normale werking. Om een verkeersbericht voortijdig af te breken, drukt u tijdens het bericht op TA of TRAFFIC.
N.B.:   Indien u op een ander tijdstip op TA of TRAFFIC drukt, worden alle berichten uitgeschakeld.
Nieuwsuitzendingen
De audioeenheid kan de normale ontvangst onderbreken voor nieuwsberichten van radiostations op de FM-frequentieband, het radiodatasysteem of EON-geschakelde stations.
Tijdens nieuwsuitzendigen zal het display aangeven dat er een binnenkomend nieuwsbericht is. Het nieuwsbericht onderbreekt de geluidsweergave met hetzelfde voorgeprogrammeerde volume als bij verkeersberichten.
 1. Druk op de MENU toets.
 1. Blader naar de nieuwsoptie en draai naar aan of uit met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
 1. Druk op de toets OK om te terug te keren.
Alternatieve frequenties
Veel programma's die op de FM-frequentieband worden uitgezonden hebben een programma-identificatiecode (PI-code), die door de audio­eenheid kan worden herkend.
Als bij uw radio AF is ingeschakeld en u rijdt vanuit het ene ontvangstgebied naar een ander, zoekt deze functie naar een krachtiger radiosignaal en stemt daarop af wanneer het wordt gevonden.
Onder bepaalde omstandigheden kan door het afstemmen op alternatieve frequenties de normale ontvangst tijdelijk worden onderbroken.
Het toestel evalueert continu de signaalsterkte en, indien een beter signaal beschikbaar komt, schakelt het toestel over naar dat alternatief. De geluidsweergave wordt onderbroken terwijl het toestel de lijst met alternatieve frequenties controleert en zo nodig de gekozen frequentieband eenmaal afzoekt naar een alternatieve frequentie.
Wanneer een radiostation wordt gevonden wordt de weergave van het geluid hervat; wanneer er geen radiostation wordt gevonden, stemt het systeemautomatisch af op de oorspronkelijke frequentie.
Wanneer dit is geselecteerd, verschijnt AF op de display.
 1. Druk op de MENU toets.
 1. Blader naar de AF-optie en draai naar automatisch of uit met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
 1. Druk op de toets OK om te terug te keren.
Regionale modus
De regionale modus regelt het gedrag van alternatieve frequenties (AF) door tussen regionale netwerken van een hoofdzender te schakelen. Een zender kan over een groot netwerk beschikken dat in een groot deel van het land te ontvangen is. Op verschillende tijden van de dag kan dit grote netwerk worden onderverdeeld in een aantal kleinere regionale netwerken, die bijvoorbeeld in grotere plaatsen of steden zijn gevestigd. Wanneer het netwerk niet in regionale zenders wordt opgesplitst, zendt het complete netwerk hetzelfde programma uit.
Regionale modus aan: Dit voorkomt het willekeurig schakelen naar andere regionale netwerken, die niet hetzelfde programma uitzenden.
Regionale modus uit: Hiermee kan een groter gebied worden ontvangen wanneer naburige regionale netwerken hetzelfde programma uitzenden, maar kan leiden tot willekeurig overschakelen wanneer dit niet het geval is.
 1. Druk op de MENU toets.
 1. Blader naar de regio-optie en draai naar aan of uit met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.
 1. Druk op de toets OK om te terug te keren.
Telefoon
In dit deel worden de functies van het handenvrije Bluetooth-systeem voor mobiele telefoons beschreven.
Het Bluetooth-gedeelte van het systeem voor mobiele telefoons biedt interactie tussen het audiosysteem en uw mobiele telefoon. Hiermee kunt u het audiosysteem gebruiken om oproepen te maken en te ontvangen zonder dat u de mobiele telefoon moet vasthouden.
N.B.:   Door gebruik van het systeem bij uitgeschakelde motor wordt de accu ontladen.
N.B.:   Aangezien er geen algemene overeenkomst bestaat, kunnen fabrikanten van mobiele telefoons tal van profielen in hun Bluetooth-toestellen zetten. Daarom kan de telefoon incompatibel zijn met het handenvrije systeem, wat in sommige gevallen de systeemprestaties aanzienlijk kan beperken. Om dit te voorkomen moeten alleen aanbevolen telefoons worden gebruikt. Zie de handleiding van uw mobiele telefoon of ga naar uw lokale website van Ford om te controleren of uw mobiele telefoon compatibel is.
Bluetooth installatie
Vooraleer u uw mobiele telefoon in uw voertuig kunt gebruiken, moet deze worden gekoppeld aan het audiosysteem.
De volgende procedure moet worden uitgevoerd vooraleer een eerste telefoonverbinding via Bluetooth kan worden gemaakt.
N.B.:   Er kunnen maximum vijf Bluetooth-toestellen aan het systeem worden gekoppeld.
N.B.:   Wanneer met de telefoon die als de nieuwe actieve telefoon wordt geselecteerd een gesprek wordt gevoerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het audiosysteem in de auto.
N.B.:   Zelfs als uw telefoon verbonden is met het systeem, kunt u deze nog steeds op de normale manier gebruiken.
N.B.:   Een gesprek kan onderbroken worden als de audio­eenheid wordt uitgeschakeld. Als het contact wordt uitgeschakeld, blijft het telefoongesprek aan de gang.

Mededeling   Omschrijving en actie  
ADD DEVICE
 1. Druk op de PHONE-toets en blijf vervolgens drukken op de MENU-toets om te bladeren naar de term die op het scherm wordt weergegeven. Druk op de toets OK.
 2. Druk opnieuw op de toets OK en noteer het zescijferige nummer dat wordt weergegeven.
 3. Zoek op de mobiele telefoon naar Bluetooth-toestellen. Raadpleeg voor meer informatie over telefooninstellingen de handleiding van uw mobiele telefoon.
 4. Selecteer FORD AUDIO in de lijst met Bluetooth-toestellen die uw telefoon heeft gevonden.
 5. Voer het zescijferige nummer in uw mobiele telefoon in wanneer wordt gevraagd het audiosysteem te koppelen aan uw mobiele telefoon.
SET PRIMARY
 1. Wanneer het koppelen is geslaagd, wordt de term weergegeven op het audiodisplay.
 2. Druk tweemaal op de OK-toets om te bevestigen dat uw mobiele telefoon het primaire toestel is voor alle toekomstige verbindingen.
LOAD PHONEBK
 1. De term wordt vervolgens weergegeven op de audioeenheid. Druk tweemaal op de toets OK om te bevestigen dat de inhoud van uw telefoonboek in het systeem is geladen.
 2. De naam van het Bluetooth-toestel wordt weergegeven op de audio­eenheid.

Telefoonboek downloaden
Volg dit proces als uw telefoonboek niet werd gedownload tijdens de eerste Bluetooth-koppeling:
 1. Druk op de PHONE-toets en blijf vervolgens drukken op de MENU-toets om te bladeren naar de optie om het telefoonboek te laden.
 2. Druk op de toets OK.
Een gekoppeld toestel of gekoppelde mobiele telefoon verwijderen
Volg dit proces om een gekoppeld toestel te verwijderen:
 1. Druk op de PHONE-toets en blijf vervolgens drukken op de MENU-toets om te bladeren naar de optie om het apparaat te verwijderen.
 2. Druk op de toets OK. De naam van het eerste gekoppelde toestel wordt weergegeven. Blader naar de naam van het gewenste toestel met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Selecteer alles verwijderen om alle gekoppelde toestellen te wissen.
 3. Druk herhaaldelijk op de OK-toets om het apparaat te verwijderen van de audio­eenheid.
Privacymodus
Tijdens een actieve oproep kan deze van handenvrij naar privémodus worden omgeschakeld.
Druk op de MENU-toets tot de privacyoptie verschijnt, druk daarna op de OK-toets om om te schakelen. Druk op de beltoets om terug te keren naar handenvrije modus.
Opties telefoonmenu
Druk op de toets PHONE om telefoonmodus te selecteren. Druk opnieuw op de toets PHONE om informatie zoals de naam van de telefoon, de signaalsterkte en het accupeil weer te geven.
Druk in telefoonmodus op de MENU-toets om te bladeren door de diverse telefoonopties.

Telefoonopties  
REDIAL
PHONEBOOK
CALL HISTORY
ADD DEVICE
SEL DEVICE
SET PRIMARY
DEL DEVICE
BLUETOOTH
BT OFF
LOAD PHONEBK

Druk op de toets OK om de gewenste optie te selecteren en gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de functies te veranderen.
Oproepen maken en ontvangen
Uitgaande oproepen maakt u als volgt:
 • Een nummer invoeren met het numerieke toetsenbord.
 • Een contactpersoon in het gedownloade telefoonboek selecteren.
 • Een nummer of contactpersoon in het logboek met oproephistoriek selecteren.
 • Op één van de voorgeprogrammeerde toetsen op de radio drukken om snel te bellen.
 • De functie nummer opnieuw vormen gebruiken.
 • De mobiele telefoon gebruiken.
Inkomende oproepen beantwoordt u als volgt:
 • Drukken op de antwoordknop op de audioeenheid.
 • De mobiele telefoon gebruiken.
Oproepen kunnen worden geweigerd via de toets oproep beëindigen op de audioeenheid of direct via de mobiele telefoon.
USB
De audio­eenheid ondersteunt tal van externe apparaten. Eenmaal aangesloten kan het externe apparaat worden aangestuurd via de audio­eenheid.
N.B.:   Maak alleen gebruik van USB-massaopslagapparaten.
N.B.:   Zet de audio­eenheid altijd op een andere bron vooraleer het USB-apparaat te ontkoppelen, bijvoorbeeld radio.
N.B.:   Gebruik geen USB-hubs of -splitters.
N.B.:   Het systeem is alleen ontworpen voor het herkennen en lezen van geschikte audiobestanden van een USB-apparaat dat voldoet aan de klasse voor USB-massaopslagapparaten of een iPod. Er kan niet worden gegarandeerd dat alle beschikbare USB-apparaten met het systeem kunnen worden gecombineerd.
N.B.:   Het is mogelijk compatibele apparaten aan te sluiten via een USB-verlengkabel en apparaten die rechtstreeks in de USB-aansluiting worden geplugd, bijvoorbeeld USB-geheugensticks of penstations.
N.B.:   Het kan voorkomen dat sommige USB-apparaten met een hoger stroomverbruik incompatibel zijn, bijvoorbeeld sommige grotere harde schijven.
N.B.:   De toegangstijd voor het lezen van de bestanden van het externe apparaat variëren afhankelijk van factoren zoals de bestandsstructuur, de grootte van het bestand en de inhoud van het apparaat.
Het USB-apparaat gebruiken
Sluit het apparaat aan op de audio­eenheid.
Selecteer het USB-apparaat als de audiobron. Druk hiervoor op de toets AUX tot het USB-scherm in de display verschijnt. Nadat het USB-apparaat is aangesloten, wordt het eerste nummer van de eerste map automatisch afgespeeld. Nadat de audiobron is gewijzigd, wordt de afspeelpositie op het USB-apparaat onthouden.
Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om vooruit en achteruit door de nummers te gaan. Houd deze toetsen ingedrukt om snel vooruit en achteruit door het nummer te gaan.

Mededeling   Omschrijving  
AUTOPL
Afspelen via USB start automatisch wanneer u een compatibel apparaat aansluit. Om deze functie uit te schakelen selecteert u deze optie en schakelt u deze uit via de menufunctie.  

iPod
Sluit de iPod aan op de audio­eenheid.
Selecteer de iPod als de audiobron. Druk hiervoor op de AUX-toets tot de optie iPod op het display verschijnt. Nadat u de iPod voor het eerst hebt aangesloten, wordt het eerste nummer in de eerste map automatisch afgespeeld. Nadat de audiobron is gewijzigd, wordt de afspeelpositie op de iPod onthouden.
Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om achteruit en vooruit door de nummers te gaan.
Houd deze toetsen ingedrukt om snel terug en vooruit te spoelen door de inhoud van het nummer.
Vanaf de audio­eenheid kunnen diverse functies worden geregeld, inclusief:
 • Keuze van volgend en vorig nummer.
 • Zoeken naar nummer.
 • Shuffle.
 • Herhalen.
Audio Streaming via Bluetooth
Compatibele Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten op de audio­eenheid om ze af te spelen via het audiosysteem van het voertuig.
Selecteer het apparaat als de audiobron. Druk hiervoor op de AUX-toets tot de optie Bluetooth-audio in het display verschijnt.
Het afspelen van het apparaat kan worden geregeld met de toetsen afspelen, pauze, volgend en vorig nummer van de audio­eenheid.
N.B.:   Zorg dat het apparaat is gekoppeld voor u deze functie gebruikt.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Visteon Corporation dat het toestel Bluetooth enabled car radio in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Image Shown Without Description