Handsfree bellen is een van de hoofdfuncties van SYNC.Ondadnks dat het systeem een verscheidenheid aan functies ondersteunt, zijn veel functies afhankelijk van de mobiele telefoon zelf.
De meeste mobiele telefoons met de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen de volgende functies:
 • Een inkomend gesprek beantwoorden.
 • Een gesprek beëindigen.
 • De privacy-modus gebruiken.
 • Een nummer kiezen.
 • Opnieuw kiezen.
 • Melding gesprek in wacht.
 • Beller-ID.
Andere functies zoals het versturen van een tekstbericht (sms) met behulp van Bluetooth en Automatic phonebook download (telefoonboek automatisch downloaden) zijn telefoonafhankelijke functies. Zie de handleiding van uw mobiele telefoon of ga naar uw lokale Ford website om de compatibiliteit van het toestel te controleren.
Mobiele telefoon voor het eerst koppelen
Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden.
N.B.:   Schakel het contact en de radio in.
N.B.:   Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scrollen.
 1. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is voordat het zoeken wordt gestart. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
 1. Druk op de toets PHONE. Als het display van de audio-unit aangeeft dat geen telefoons zijn gekoppeld, selecteert u de optie Toevoegen.
 1. Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw mobiele telefoon om de koppelingsprocedure te starten.
 1. Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
 1. Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
N.B.:   In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
Afhankelijk van de capaciteit van uw mobiele telefoon en uw markt, kan het systeem u vragen om iets te doen, zoals de huidige mobiele telefoon instellen als de primaire telefoon (de mobiele telefoon waarmee het systeem automatisch verbinding probeert te maken na het inschakelen van het contact), of uw telefoonboek downloaden.
Image Shown Without Description  Op het informatiedisplay kunnen het laadniveau en de signaalsterkte van uw mobiele telefoon worden weergegeven.
Spraakcommando's gebruiken
Image Shown Without Description  Zorg dat u de Bluetooth-functie op uw telefoon aanzet voor u de zoekopdracht start. Raadpleeg indien nodig de handleiding van het apparaat.
Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando   Actie en omschrijving  
((Bluetooth | telefoon | GSM) (toevoegen | koppelen) | (voeg | koppel) (Bluetooth | telefoon | GSM) [toe])
Volg de instructies op het audiodisplay.  

Woorden tussen vierkante haakjes [ ] zijn optioneel en hoeven niet gezegd te worden om het systeem het commando te laten begrijpen.
Afhankelijk van de functies van uw telefoon en uw markt kan het systeem u vragen stellen, zoals of u de huidige telefoon wilt instellen als de primaire telefoon (de telefoon waarmee het SYNC-systeem automatisch eerst verbinding probeert te maken wanneer het voertuig start) en of u uw telefoonboek wilt downloaden.
Spraakcommando's telefoonservices (indien aanwezig)
Houd de spraaktoets op het stuurwiel ingedrukt om deze functie te gebruiken, indien dit wordt ondersteund door het verbonden apparaat.
Meer mobiele telefoons koppelen
Door uw mobiele telefoon draadloos te verbinden met het systeem kunt u handsfree bellen en gebeld worden.
N.B.:   Schakel het contact en de radio in.
N.B.:   Druk op de pijl omhoog of omlaag op uw audiosysteem om door de menu's te scrollen.
 1. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is voordat het zoeken wordt gestart. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
 1. Druk op de toets PHONE.
 1. Selecteer de optie voor Bluetooth-apparatuur.
 1. Druk op de toets OK.
 1. Selecteer de optie Toevoegen. Het koppelingsproces wordt gestart.
 1. Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw apparaat om de koppelingsprocedure te starten.
 1. Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
 1. Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
N.B.:   In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
Het systeem kan u vragen stellen, zoals of u de huidige gsm als de primaire gsm wilt instellen en of u uw telefoonboek wilt downloaden.
Spraakcommando's mobiele telefoon
Image Shown Without Description  Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando  
(telefoon | Blackberry | iPhone | mobieltje | GSM)
Zeg daarna het volgende:  
(___ (opbellen | bellen) | bel ___ [op])
(___ (thuis | privé) (opbellen | bellen) | bel ___ (thuis | privé) [op])
(___ [op] (kantoor | werk) (opbellen | bellen) | bel ___ [op] (kantoor | werk) [op])
(___ [op] (GSM | mobiel) (opbellen | bellen) | bel ___ [op] (GSM | mobiel) [op])
(___ andere [nummer] (opbellen | bellen) | bel ___ andere [nummer] [op])
([een] nummer (opbellen | bellen | kiezen) | (bel | kies) [een] nummer [op])
1  
handsfree [bellen] uit
2  
([op] wachtstand | oproep pauzeren | Standby | in de (wachtstand | wacht) zetten)
2  
([telefonische] (vergadering | conferentie) | conferentie gesprek | (gesprek | oproep) samenvoegen | voeg (gesprek | oproep) samen | conference call)
2  
((oproep | gesprek) mute [aan] | luidspreker uit)
2  
((oproep | gesprek) mute uit | luidspreker aan)
2  
beltoon aan
beltoon uit
(SMS | tekstbericht | tekstberichten | bericht | berichten)
3  
help

___ is een dynamische lijst, die de naam van een contactpersoon in het adresboek van uw telefoon zou moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld zeggen "Bel thuis".
1 Zie de onderstaande tabel Kiezen.
2 Deze commando's zijn alleen geldig tijdens een telefoongesprek.
3 Zie de onderstaande tabel met tekstberichten.
Commando's kiezen
Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd een van de volgende commando's:

Spraakcommando   Actie en omschrijving  
Pound   Zo wordt het symbool # toegevoegd aan het nummer of de naam.  
Aantal   0 (nul) tot 9 (negen)  
Asterisk of sterretje   Zo wordt het symbool * toegevoegd aan het nummer of de naam.  
alles wissen
Verwijdert alle ingevoerde tekens  
(verbeteren | corrigeren | verbeter | corrigeer)
Verwijdert de laatste set ingevoerde tekens.  
Plus   Zo wordt het symbool + toegevoegd aan het nummer of de naam.    

N.B.:   Om de kiesmodus te verlaten, houdt u de toets Phone ingedrukt en drukt u op een willekeurige toets op op de audio-unit.
Hints telefoonboek
Om te horen hoe het SYNC-systeem een naam uitspreekt, bladert u door het telefoonboek, kiest u een contactpersoon en drukt u op:

Menu-item  
Horen

Van apparaat wisselen door spraakcommando's te gebruiken
Met SYNC kunt u eenvoudig toegang krijgen tot meerdere telefoons, mp3-spelers, iPods of USB-apparaten. Om van apparaat te wisselen, zegt u:

Spraakcommando  
___ [apparaat] (verbinden | activeren | aanzetten)
U kunt de naam van het gewenste apparaat zeggen, zoals “Mijn iPhone”,“Mijn Galaxy” of“Mijn iPod”. SYNC kan u vragen om het type apparaat te bevestigen (telefoon, USB of Bluetooth-audio).  

Bellen
Druk op de spraaktoets en zeg desgevraagd:

Spraakcommando   Actie en omschrijving  
([[een] naam] (opbellen | bellen) | bel [[een] naam] [op])
 
([een] nummer (opbellen | bellen | kiezen) | (bel | kies) [een] nummer [op])
SYNC vraagt u de cijfers te zeggen van het nummer dat u wilt kiezen. Wanneer u de cijfers hebt gezegd, bevestigt het systeem het nummer.  

Wanneer het systeem het nummer heeft bevestigd, kunt u het volgende zeggen:

Spraakcommando   Actie en omschrijving  
([nummer] (opbellen | bellen | kiezen | verzenden) | (bel | kies | verzend) [nummer [op]])
Zo wordt de oproep gestart.  
(verbeteren | corrigeren | verbeter | corrigeer)
Om het laatste gesproken teken te wissen.  
alles wissen
Om alle gesproken tekens te wissen.  

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de toets End call (Einde) op het stuurwiel of selecteert u de optie End call (Einde) in het display van de audio-unit en drukt u op OK.
Een telefoongesprek beantwoorden
Wanneer u wordt gebeld, kunt u:
 • Beantwoord de oproep door op de toets Gesprek aannemen op het stuur te drukken of de optie voor aannemen van een gesprek te selecteren in het display van de audio-eenheid en op de OK-toets te drukken.
 • Weiger de oproep door op de toets Gesprek weigeren op het stuur te drukken of de optie voor weigeren van een gesprek te selecteren in het display van de audio-eenheid en op de OK-toets te drukken.
 • De oproep negeren door niets te doen.
Telefoonopties tijdens een actief gesprek
Tijdens een actieve oproep worden er extra menufuncties beschikbaar, bijvoorbeeld een oproep in de wacht zetten.
Kies voor toegang tot dit menu één van de beschikbare opties onderaan het display van de audio-unit of selecteer de optie voor meer.

Menu-item   Actie en omschrijving  
Mic. uit
De microfoon van uw auto uitschakelen. Selecteer de optie opnieuw om de microfoon in te schakelen.  
Privé
Een gesprek van een actieve handsfree omgeving overschakelen naar uw mobiele telefoon voor een meer privé gesprek. Indien geselecteerd geeft het display van de audio-unit aan dat het gesprek privé is.  
Pauze
Een actief gesprek in de wacht zetten. Indien geselecteerd geeft het display van de audio-unit aan dat het gesprek in de wacht is gezet.  
Nummer kiezen
Nummers invoeren, bijvoorbeeld nummers voor wachtwoorden, met behulp van het numierieke toetsenbord van het systeem.  
Conferentie
Twee afzonderlijke gesprekken samenvoegen. Het systeem ondersteunt maximaal drie bellers in een meervoudig gesprek of conferentiegesprek.
 1. Selecteer de optie voor meer.
 2. Verkrijg toegang tot het gewenste contact via het systeem of gebruik spraakcommando's om de tweede oproep te plaatsen. Indien het tweede gesprek actief is, selecteert u de optie Meer.
 3. Navigeer naar de optie om gesprekken samen te voegen en druk op de toets OK.
Telefoonboek
Toegang tot de contacten in uw telefoonboek verkrijgen.
 1. Selecteer de optie voor meer.
 2. Navigeer naar de optie voor telefoonboek en druk op de toets OK.
 3. Scrol door de contacten in uw telefoonboek.
 4. Druk nogmaals op OK wanneer de gewenste selectie in het display van de audio-unit wordt weergegeven.
 5. Druk op de toets OK of "Kiezen" om de selectie te bellen.
Oproeplijst
Toegang tot uw oproeplijsten verkrijgen.
 1. Selecteer de optie voor meer.
 2. Blader naar de optie totdat de oproeplijsten verschijnen. Druk op de toets OK.
 3. Scrol door de opties in oproeplijsten (ontvangen, gekozen of gemiste).
 4. Druk nogmaals op OK wanneer de gewenste selectie in het display van de audio-unit wordt weergegeven.
 5. Druk op de toets OK of "Kiezen" om de selectie te bellen.

Toegangsfuncties via het telefoonmenu
U kunt toegang tot uw oproeplijsten en telefoonboek verkrijgen, tekstberichten versturen en toegang tot de telefoon- en systeeminstellingen verkrijgen.
Het systeem probeert automatisch uw telefoonboek en de oproeplijst opnieuw te downloaden wanneer uw mobiele telefoon wordt verbonden met het systeem. U dient de functie voor automatisch downloaden in te schakelen wanneer uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.
N.B.:   Dit is een telefoonafhankelijke functie.
 1. Druk op de toets PHONE om het gsm-menu te openen.
 1. Selecteer een van de beschikbare opties.

Menu-item   Actie en omschrijving  
Nummer kiezen
Een nummer kiezen met behulp van het numerieke toetsenbord van het audiosysteem.  
Opnieuw kiezen
Het laatst gebelde nummer herhalen (indien beschikbaar). Druk op de toets OK om te selecteren.  
Telefoonboek
Toegang verkrijgen tot uw gedownloade telefoonboek.
 1. Druk op de toets OK om te bevestigen en in te voeren. U kunt de opties onderaan het scherm gebruiken om snel toegang tot een alfabetische categorie te verkrijgen. U kunt ook de lettes op het toetsenbord gebruiken om snel naar een bepaalde letter in de lijst te gaan.
 2. Scrol door de contacten in uw telefoonboek.
 3. Druk nogmaals op OK wanneer de gewenste selectie in het display van de audio-unit wordt weergegeven.
 4. Druk op de toets OK of "Kiezen" om de selectie te bellen.
Oproeplijst
Toegang verkrijgen tot uitgaande, ingaande of gemiste oproepen.
 1. Druk op de toets OK om te selecteren.
 2. Scrol om te selecteren uit Ontvangen oproepen, Gekozen oproepen of Gemiste oproepen. Druk op de toets OK om uw keuze te maken.
 3. Druk op de toets OK of "Kiezen" om de selectie te bellen.
Snelkeuze
Een van de tien ingevoerde snelkeuzes selecteren. Om een snelkeuze in te voeren, gaat u naar het telefoonboek en houdt u een van de nummers op het numerieke toetsenbord van het audiosysteem ingedrukt.  
SMS
Tekstberichten verzenden, downloaden en verwijderen.  
BT-apparaten
Verkrijg toegang tot de volgende optie voor menu-items van Bluetooth-apparaten:  
Toevg.
Verwd.
Verb.
Ontkp.
Hoofd
Tel.instellingen
Verschillende instellingen en functies van uw mobiele telefoon bekijken.  

Tekstberichten
Met het systeem kunt u tekstberichten ontvangen, versturen, downloaden en verwijderen. Het systeem kan tevens ontvangen tekstberichten lezen, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te nemen.
N.B.:   Dit is een telefoonafhankelijke functie. Ga naar uw lokale Ford-website voor meer ondersteuning.
Een tekstbericht ontvangen
N.B.:   Dit is een telefoonafhankelijke functie. Uw telefoon moet het downloaden van tekstberichten met behulp van Bluetooth ondersteunen om tekstberichten te kunnen ontvangen. U moet deze functie op uw telefoon activeren.
N.B.:   Deze functie is afhankelijk van de snelheid en is alleen beschikbaar wanneer uw auto 5 km/h of trager rijdt.
Wanneer een nieuw bericht ontvangen wordt, weerklinkt een toon en geeft het display van de audio-unit aan dat u een nieuwe bericht heeft.
Om het bericht te horen, kunt u zeggen:

Spraakcommando   Actie en omschrijving  
(listen to | read) ([text] message)
Selecteer deze optie om het systeem het bericht te laten voorlezen.  

Via het scherm kunt u ook de volgende opties kiezen:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Negeer
Selecteer deze optie, of doe niets, om het tekstbericht in het postvak IN te plaatsen.  
Weerg.
Selecteer de bekijkoptie om het tekstbericht te openen. Nadat er geselecteerd is, hebt u de mogelijkheid om het bericht te laten voorlezen of andere berichten weer te geven. Selecteer voor aanvullende opties:  
Meer
Als u deze optie selecteert, gebruik dan de pijltoets om door de volgende opties te bladeren:  
Afzender antw.
Druk op de OK-toets voor toegang tot de vooraf gedefinieerde berichten die u kunt versturen en blader vervolgens door de lijst.  
Afzender bellen
Druk op de OK-toets om de afzender van het bericht te bellen.  
Ber. doorsturen
Druk op de OK-toets om het bericht door te sturen naar iemand in uw telefoonboek of oproeplijsten. U kunt ook ervoor kiezen een nummer in te voeren.  

Uw tekstberichten versturen, downloaden en verwijderen
 1. Druk op de toets PHONE.
 1. Selecteer de optie voor tekstberichten en druk op de toets OK.
Kies uit de volgende opties:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Nieuw
Als u de optie voor het verzenden van een tekstbericht selecteert, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde berichten weergegeven in het display van de audio-unit. Hiermee kunt u een nieuwe sms versturen op basis van een vooraf gedefinieerde set van 15 sms'en.  
Weerg.
Hiermee kunt u het volledige bericht lezen en hebt u bovendien de optie om het bericht luidop te laten lezen door het systeem. Selecteer de meeroptie om naar het volgende bericht te gaan. Op deze manier kunt u de afzender beantwoorden, de afzender bellen of het bericht doorsturen.  
Verwd.
Hiermee kunt u de huidige sms'en van het systeem verwijderen (niet van uw mobiele telefoon). Het display van de audio-unit geeft aan wanneer alle tekstberichten zijn gewist.  
Meer
Hiermee kunt u alle berichten verwijderen of alle ongelezen berichten handmatig downloaden van uw mobiele telefoon.  

Een tekstbericht versturen
 1. Selecteer de optie Zenden wanneer de gewenste selectie in het display van de audio-unit gemarkeerd wordt weergegeven.
 1. Selecteer de bevestigingsoptie wanneer de contactpersoon wordt weergegeven en druk nogmaals op de toets OK om te bevestigen wanneer het systeem u vraagt of u een bericht wilt versturen. Ieder tekstbericht wordt verstuurd met een vooraf gedefinieerde handtekening.
N.B.:   U kunt tekstberichten op twee manieren verzenden. U kunt een contactpersoon kiezen uit uw telefoonboek, oproepgeschiedenis of door een telefoonnummer in te voeren en de tekstoptie in het display van de audio-eenheid te selecteren. U kunt ook een ontvangen bericht in uw postvak IN beantwoorden.
N.B.:   Per tekstbericht is slechts één ontvanger toegestaan.
Toegang tot uw telefooninstellingen
Dit zijn telefoonafhankelijke functies. Met uw telefooninstellingen kunt u toegang tot functies (zoals uw beltoon of tekstberichtmelding) verkrijgen en deze aanpassen, uw telefoonboek wijzigen en automatisch downloaden instellen.
 1. Druk op de toets PHONE.
 1. Navigeer tot de optie voor telefooninstellingen verschijnt en druk vervolgens op de toets OK.
 1. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Inst. als hoofd
Als deze optie wordt aangevinkt, gebruikt het systeem deze mobiele telefoon als primaire telefoon wanneer er meerdere mobiele telefoons aan het systeem zijn gekoppeld. Deze optie kan gewijzigd worden voor alle gekoppelde mobiele telefoons (niet alleen voor de actieve telefoon) via het menu Bluetooth-apparaten.  
Status telef.
De naam van de mobiele telefoon, de naam van de provider, het nummer van de mobiele telefoon, de signaalsterkte en het batterijniveau bekijken. Hierna kunt u op de pijl naar links drukken om terug te keren naar het telefoonstatusmenu.  
Beltoon instel.
De beltoon voor een ingaande oproep selecteren (een van het systeem of een van uw mobiele telefoon). Als uw mobiele telefoon in-band beltonen ondersteunt, dan klinkt de beltoon van uw mobiele telefoon als "Beltoon mobiele telefoon" is gekozen.
 1. Druk op de toets OK om te selecteren en te navigeren om iedere beltoon te beluisteren.
 2. Druk op de toets OK om te selecteren.
SMS melden
De optie kiezen om een toon te horen die u over een ontvangen tekstbericht informeert. Druk op de toets OK om de toon in of uit te schakelen.  
Inst. tel.boek
De inhoud van uw telefoonboek aanpassen (bijvoorbeeld toevoegen, verwijderen, downloaden). Druk op de toets OK om te kiezen en te bladeren tussen de opties in de onderstaande tabel.  

Om de telefoonboekvoorkeuren te wijzigen kiest u een van de volgende:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Contacten toev.
"Push" de gewenste contacten van uw mobiele telefoon. Zie de handleiding van uw apparaat voor informatie over de "push" van contacten. Druk op de OK-toets om meer contacten van uw telefoonboek toe te voegen.  
Verwd.
Als een bericht verschijnt waarin wordt gevraagd om te wissen, selecteer dan de optie voor bevestigen. Druk op de OK-toets om het huidige telefoonboek en de oproeplijsten te verwijderen. Het systeem keert terug naar het menu voor telefooninstellingen.  
Nu downloaden
Druk op de OK-toets om uw telefoonboek te selecteren en naar het systeem te downloaden.  
Auto-download
Wanneer automatisch downloaden ingeschakeld is, worden eventueel opgeslagen wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in het systeem sinds uw laatste download verwijderd.   Als automatisch downloaden is uitgeschakeld, wordt uw telefoonboek niet gedownload wanneer uw mobiele telefoon worden verbonden met het systeem.   Toegang tot uw telefoonboek, oproeplijsten en tekstberichten is alleen mogelijk wanneer uw gekoppelde mobiele telefoon met het systeem verbonden is.   Vink deze optie aan of af om uw telefoonboek automatisch te downloaden telkens wanneer uw mobiele telefoon verbinding maakt met het systeem. De duur van het downloaden is afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid.  
Sortering
Door deze functie in te schakelen, kunt u selecteren hoe uw contactpersonen worden weergegeven. U kunt het volgende selecteren:  
Voor-/achternm
Achter-/voornm

Bluetooth-apparaten
Dit menu biedt toegang tot uw Bluetooth-apparaten. Gebruik de pijltoetsen om door de menu-opties te scrollen. Via het menu kunt u apparaten toevoegen, verbinden en verwijderen en een mobiele telefoon als primaire telefoon instellen.
Menu-opties Bluetooth-apparaten
 1. Druk op de toets PHONE.
 1. Navigeer tot de optie voor Bluetooth-apparaten verschijnt en druk vervolgens op de toets OK.
 1. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Toevg.
Extra mobiele telefoons aan het systeem koppelen.
 1. Selecteer de optie Toevoegen om de koppelingsprocedure te starten.
 2. Wanneer een bericht voor het beginnen met koppelen in het display van de audio-unit wordt weergegeven, zoekt u naar SYNC op uw mobiele telefoon. Raadpleeg zo nodig de handleiding van het apparaat.
 3. Selecteer SYNC op uw mobiele telefoon.
 4. Wacht tot de pincode verschijnt op het telefoondisplay. Vergelijk de pincode op de telefoon met de pincode op het audiodisplay, en accepteer het verzoek op het display van de mobiele telefoon en het voertuig. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid. *
 5. Als de optie voor het instellen van de mobiele telefoon als primaire telefoon verschijnt, selecteer dan Ja of Nee.
 6. Afhankelijk van de functies van uw mobiele telefoon kan het systeem u extra vragen stellen (bijvoorbeeld of u uw telefoonboek wilt downloaden). Selecteer Ja of Nee om uw antwoord te bevestigen.
Verwd.
Nadat een mobiele telefoon uit de lijst verwijderd is, kan de mobiele telefoon alleen verbonden worden door het volledige koppelingsproces opnieuw uit te voeren. Selecteer de optie voor verwijderen en bevestig wanneer het systeem vraagt het geselecteerde apparaat te verwijderen.  
Hoofd
Het systeem probeert een verbinding te maken met de primaire mobiele telefoon wanneer de auto op contact wordt gezet. Wanneer een mobiele telefoon als primaire telefoon geselecteerd wordt, dan wordt deze als eerste in de lijst weergegeven en gemarkeerd met een asterisk.   Een eerder gekoppelde mobiele telefoon als primaire mobiele telefoon instellen. Selecteer de optie voor primaire telefoon om de primaire mobiele telefoon te bevestigen.  
Verb.
Een eerder gekoppelde mobiele telefoon verbinden. U kunt slechts met een mobiele telefoon per keer verbinding maken om gebruik te maken van de functionaliteit van de mobiele telefoon. Wanneer er met een andere telefoon verbinding wordt gemaakt, wordt de verbinding met de vorige mobiele telefoon voor de telefoondiensten verbroken. Met het systeem kunt u tegelijkertijd verschillende Bluetooth-apparaten gebruiken voor de functionaliteit van de mobiele telefoon en de functie Bluetooth audio afspelen.  
Ontkp.
De geselecteerde mobiele telefoon ontkoppelen. Selecteer deze optie en bevestig als hierom wordt gevraagd. Nadat een mobiele telefoon ontkoppeld is, kan hiermee weer verbinding worden gemaakt zonder de volledige koppelingsprocedure opnieuw te hoeven uitvoeren.  

*In sommige gevallen wordt u gevraagd om een pincode in te voeren op uw telefoon. Voer dan de pincode van zes tekens die verschijnt op het audiodisplay, in op uw telefoon. Het display geeft aan wanneer de koppeling is voltooid.
Systeeminstellingen
 1. Druk op de MENU toets.
 1. Selecteer de optie SYNC-instellingen en druk op de toets OK.
 1. Scrol om een van de volgende opties te selecteren:

Menu-item   Actie en omschrijving  
Bluetooth aan
Deze optie in- of uitschakelen om de Bluetooth-interface van het systeem in of uit te schakelen. Selecteer deze optie druk vervolgens op de toets OK om de status van de optie te wijzigen.  
Standaard inst.
Bij deze selectie wordt uw geïndexeerde informatie (telefoonboek, oproeplijsten, tekstberichten en gekoppelde apparaten) niet gewist.   Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Terugkeren naar de standaardinstellingen.  
Volledige reset
Alle informatie die op het systeem is opgeslagen (telefoonboek, oproeplijsten, tekstberichten en gekoppelde apparaten) volledig wissen en naar de standaardinstellingen terugkeren.   Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Het display duidt aan wanneer dit voltooid is en het systeem keert terug naar het vorige menu.  
Install. in SYNC
Gedownloade applicaties of software-updates installeren.   Selecteer deze optie en bevestig wanneer dat wordt gevraagd in het display van de audioeenheid. Er moet een geldige SYNC-applicatie of -update op de USB-drive beschikbaar zijn om de installatie met succes te kunnen voltooien.  
Systeeminfo.
Het versienummer en serienummer van het systeem weergeven.   Druk op de toets OK om te selecteren.  
Spraakinstell.
Het submenu voor spraakinstellingen bevat verschillende opties.   Zie   Spraakherkenning gebruiken.   
USB doorzoeken
De actuele menustructuur van het verbonden USB-apparaat doorzoeken. Druk op de toets OK en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de mappen en bestanden te scrollen. Gebruik de pijlen naar link en rechts om een map te openen en sluiten. Media-inhoud in dit menu kan direct voor afspelen geselecteerd worden.  

Transit Instructieboekje