WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Overschrijd de maximum toelaatbare achterklepbelasting van 150 kg niet.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Ga nooit rijden met de achterklep omlaag.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Houd de achterklep stevig vast om te voorkomen dat deze naar beneden valt.

N.B.:   Breng de achterklep omlaag voor betere toegang tot de lading.
N.B.:   Wanneer u de achterklep sluit, moet u alle vuil tussen de achterklep en de laadruimte verwijderen.
N.B.:   Gebruik de waarschuwingsdriehoek wanneer u de achterklep omlaag brengt.
Achterklep omlaag brengen
Image Shown Without Description
  1. Duw op de bovenkant van de achterklep en duw het slot omhoog.
  1. Breng de achterklep iets omlaag.
  1. Ontgrendel beide steunkabels van de achterklep.
  1. Breng de achterklep omlaag.