Image Shown Without Description
AKilometerteller, dagteller, resterende afstand tot tank leeg is en informatiedisplay.   Zie   Infodisplays
BSnelheidsmeter
CKoelvloeistoftemperatuurmeter.
DBrandstofpeilmeter
EToerenteller
Informatiedisplay
Kilometerteller
 Registreert de afstand die met uw auto is afgelegd.
Tripcomputer
Zie   Tripcomputer
Buitentemperatuur
Geeft de buitentemperatuur weer.
Stand van de transmissiekeuzehendel - auto's met automatische transmissie
Het instrumentenpaneel geeft aan welke versnelling is gekozen.
P - Parkeerstand.
R - Achteruit.
N - Neutraal.
D - Vooruit.
M - Handgeschakeld.
Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir nooit wanneer de motor draait of op bedrijfstemperatuur is.

Bij normale bedrijfstemperatuur blijft de naald in het middengedeelte.
Wanneer de wijzer in het rode gebied komt, is de motor oververhit. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Bepaal de oorzaak wanneer de motor is afgekoeld.   Zie   Motorkoelvloeistof controleren
N.B.:   Start de motor niet voordat de oorzaak voor de oververhitting is bepaald en verholpen.
Brandstofpeilmeter
 Zet het contact aan. De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit. De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van uw auto zich de brandstofvulklep bevindt.