WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

 U kunt verschillende systemen van uw auto aansturen met behulp van de bedieningstoetsen van het informatiedisplay op het stuurwiel. De bijbehorende informatie verschijnt op het informatiedisplay.
Bedieningstoetsen informatiedisplay
Image Shown Without Description
 Gebruik de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om diverse systeeminstellingen van uw auto in te stellen. Het informatiedisplay toont de systeeminstellingen.
  • Druk op de pijltjestoetsen omhoog of omlaag om door de lijst te gaan.
  • Druk op de rechter pijltoets om een submenu op te vragen.
  • Druk op de linker pijltoets om een submenu te verlaten.
  • Druk op de toets OK om een keuze te maken en instellingen of berichten te bevestigen.
Systeemcontr.
 Actieve waarschuwingen worden het eerst weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen omhoog of omlaag om door de lijst te gaan.
Menustructuur
N.B.:   Sommige menu's tonen functies die in andere modellen worden gebruikt, waardoor ze er anders kunnen uitzien in uw auto.
Informatiedisplay

Boordcomputer 1
Boordcomputer 2
Afstand t. leeg
Dagteller
Rijtijd
Huidig verbruik
Ø-verbruik
Ford EcoMode
Ø-snelheid
Buitentemperatuur
Snelheid
Fabrieksinstelling

*
  Zie   Tripcomputer
Informatie

Mededeling  
Driver alert
Verk.borden
AdBlue®-tank
Uitlaatfilter
Systeemcontrole

Voertuig- en systeeminstellingen

Mededeling  
Bestuurd. ass.
Tractiecontrole
ON/OFF
Luchtvering
ON/OFF
Pre-Collision
Afstandsindic.
Alert gevoeligh.
Cruise control
Adaptief
Normaal
Driver alert
ON/OFF
Hellingstart
ON/OFF
 
Band.sp. contr.
Zie   Bandenspanningcontrolesysteem.   
Elektr. opstap
Autom.
Uitklappen
Uit
Verkeersborden
Altijd zichtbaar
Snelh.waarsch.
Lane keeping
Gevoeligheid
Intensiteit
Verlichting
Auto groot licht
ON/OFF
Uitstapverlicht.
Handmatig
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Display
Navigatie-info
ON/OFF
Taal
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Maateenheid
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Temp.eenheid
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Maateenheid
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Signaaltonen
Informatie
ON/OFF
Waarschuwing
Kies de instelling die u wilt toepassen.  
Comfort
Extra verw.
ON/OFF
Blijv. verwarm.
ON/OFF
Standverwarm.
Verwarm. klok
Tijd 1
Tijd 2
Eén keer
Alarminstallatie
Voll. beveiligd
Bep. beveiligd
Vragen
 
Sloten
Autom. sluiten
Autom. openen
Alle openen
Individ. sluiten
Olie verversen
Zie   Controlelamp laag oliepeil resetten.    Zie   Controlelamp laag oliepeil resetten.