WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Image Shown Without Description  Tap water af van de waterafscheider van het brandstoffilter wanneer de waarschuwingslamp brandt of wanneer er een boodschap verschijnt in het informatiedisplay.
Dit gebeurt wanneer er circa 200 ml water in de waterafscheider van het brandstoffilter zit. Als u de waarschuwingslamp negeert, kan er water door het systeem gaan, wat schade kan veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.
Waterafscheider brandstoffilter aftappen
Image Shown Without Description
  1. Sluit een buis aan op de aftapplug en plaats het uiteinde van de buis in een geschikte opvangbak.
  1. Draai de aftapplug linksom totdat deze stopt.Gebruik geen gereedschap om de aftapplug los te draaien.Tap de waterafscheider van het brandstoffilter af in een geschikte opvangbak.Hergebruik de afgetapte brandstof van de waterafscheider van het brandstoffilter niet.
  1. Om de aftapplug aan te halen, draait u deze rechtsom tot deze stopt en u sterke weerstand voelt.Gebruik geen gereedschap om de aftapplug aan te halen.
  1. Zet het contact 30 seconden aan en zet het contact daarna weer uit.Herhaal deze actie zes keer na elkaar om eventuele lucht die vastzit in het brandstofsysteem af te tappen.