Uw SYNC systeem is eenvoudig in gebruik. Indien u echter vragen mocht hebben, raadpleeg dan de onderstaande tabellen.
Bezoek de Ford website om de compatibiliteit van uw gsm te controleren.

Problemen met gsm's  
Probleem   Mogelijke oorzaak   Mogelijke oplossing  
Veel achtergrondgeluiden tijdens een telefoongesprek   De audio-instellingen van uw gsm hebben mogelijk invloed op de werking van SYNC.   Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om het geluid aan te passen.  
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon, maar andersom niet.   Mogelijke functiestoring van de gsm.   Probeer uw gsm uit te schakelen, te resetten of de accu te verwijderen, en probeer het daarna opnieuw.  
Zorg dat de microfoon voor SYNC niet is ingesteld op OFF.  
SYNC kan mijn telefoonboek niet downloaden.   Dit is een gsm-afhankelijke functie.   Controleer de compatibiliteit van uw gsm.  
Mogelijke functiestoring van de gsm.   Probeer uw gsm uit te schakelen, te resetten of de accu te verwijderen, en probeer het daarna opnieuw.  
Probeer de contacten in uw telefoonboek over te brengen naar SYNC door de optie voor toevoegen te gebruiken.  
U moet uw gsm en de functie telefoonboek automatisch downloaden inschakelen op SYNC.  
Het systeem zegt "Telefoonboek gedownload" maar mijn SYNC-telefoonboek is leeg of er ontbreken contactpersonen.   Beperkte mogelijkheden van uw gsm.   Probeer de contacten in uw telefoonboek over te brengen naar SYNC door de optie voor toevoegen te gebruiken.  
Als de ontbrekende contacten op uw SIM-kaart zijn opgeslagen, probeer ze dan naar het geheugen van de gsm te kopiëren.  
Verwijderen eventuele afbeeldingen of speciale ringtones die aan het ontbrekende contact gekoppeld zijn.  
U moet uw gsm en de functie telefoonboek automatisch downloaden inschakelen op SYNC.  
Ik ondervind problemen bij het verbinden van mijn gsm met SYNC.   Dit is een gsm-afhankelijke functie.   Controleer de compatibiliteit van uw gsm.  
Mogelijke functiestoring van de gsm.   Probeer uw gsm uit te schakelen, te resetten of de accu te verwijderen, en probeer het daarna opnieuw.  
Probeer uw apparaat uit SYNC te verwijderen, SYNC uit uw apparaat te verwijderen en probeer het opnieuw.  
Controleer altijd de beveiligingsinstellingen en de instellingen van "auto accept/prompt" met betrekking tot de SYNC Bluetooth-verbinding van uw gsm.  
Update de firmware van uw gsm.  
Schakel de instelling auto-download uit.  
Het versturen van een SMS werkt niet via SYNC.   Dit is een gsm-afhankelijke functie.   Controleer de compatibiliteit van uw gsm.  
Mogelijke functiestoring van de gsm.   Probeer uw gsm uit te schakelen, te resetten of de accu te verwijderen, en probeer het daarna opnieuw.  
iPhone  
  • Ga naar de Instellingen van uw mobiele telefoon.
  • Ga naar het Bluetooth-menu.
  • Zorg dat de verbindingsstatus Niet verbonden is.
  • Druk op de blauwe cirkel om het volgende menu te openen.
  • Schakel Meldingen weergeven in.
  • Schakel Contactpersonen synchroniseren in.
Uw iPhone is nu ingesteld om binnenkomende tekstberichten door te sturen naar SYNC.   Herhaal deze stappen voor elke andere auto met Sync waarmee u verbonden bent.   Uw iPhone zal binnenkomende tekstberichten nu alleen doorsturen naar SYNC als deze ontgrendeld is.   Tekstberichten beantwoorden via SYNC wordt niet ondersteund door iPhone.   Tekstberichten van WhatsApp en Facebook Messenger worden niet ondersteund.  
Audio-sms'en werken niet op mijn gsm.   Dit is een gsm-afhankelijke functie.   Uw gsm moet het downloaden van sms'en met behulp van Bluetooth ondersteunen om sms'en te kunnen ontvangen.  
Ga naar het menu tekstberichten van SYNC om te zien of uw gsm de functie ondersteunt. Druk op de toets PHONE, scrol en selecteer daarna de optie voor tekstberichten en druk vervolgens op OK.  
Dit is een beperking van de gsm.   Elke gsm is verschillend, raadpleeg daarom de handleiding van uw apparaat voor de specifieke gsm die u koppelt. Er kan kunnen verschillen tussen gsm's bestaan op basis van merk, model, serviceprovider en softwareversie.  


Problemen met USB en media  
Probleem   Mogelijke oorzaak   Mogelijke oplossing  
Ik ondervind problemen bij het aansluiten van mijn apparaat.   Mogelijke functiestoring van het apparaat.   Probeer het apparaat uit te schakelen, te resetten of de accu te verwijderen, en probeer het daarna opnieuw.  
Controleer of u de kabel van de fabrikant gebruikt.  
Zorg dat u de USB-kabel correct aansluit op het apparaat en de USB-poort van uw auto.  
Controleer of het apparaat niet beschikt over een automatisch installatieprogramma of actieve beveiligingsinstellingen.  
SYNC herkent het apparaat niet wanneer ik het contact van mijn auto inschakel.   Dit is een beperking van het apparaat.   Zorg dat u het apparaat niet in de auto achterlaat bij zeer hoge of lage temperaturen.  
Bluetooth audio streamt niet.   Dit is een apparaatafhankelijke functie.   Zorg dat u het apparaat aansluit op SYNC en druk op afspelen op uw apparaat.  
Het apparaat is niet aangesloten.  
SYNC herkent de muziek op mijn apparaat niet.   Uw muziekbestanden bevatten mogelijk niet de juiste informatie over artiest, titel, album of genre.   Zorg dat de nummers over alle informatiedetails beschikken.  
Het bestand kan corrupt zijn.   Probeer het beschadigde bestand te vervangen door een nieuwe versie.  
Het nummer wordt misschien beschermd door auteursrechten, waardoor het niet kan worden afgespeeld.   Bij sommige apparaten moet u de USB-instellingen wijzigen van massa-opslag naar media transfer protocol-klasse (MTP-klasse).  
Wanneer ik mijn iPhone of iPod Touch aansluit via USB en Bluetooth Audio tegelijk, hoor ik soms geen geluid.   Dit is een beperking van het apparaat.   Selecteer in het afspeelscherm van de iPhone of iPod Touch het airplay-pictogram van het audio-apparaat onderaan het scherm van uw iPhone of iPod Touch.  
Selecteer SYNC om naar de iPhone of iPod Touch te luisteren via Bluetooth Audio.  
Selecteer Dock Connector om naar de iPhone of iPod Touch te luisteren via USB.  


Problemen met spraakcommando's  
Probleem   Mogelijke oorzaak   Mogelijke oplossing  
SYNC begrijpt niet wat ik zeg.   U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's.   Controleer de spraakcommando's voor uw gsm en voor uw media aan het begin van de betreffende hoofdstukken.  
Raadpleeg het audiodisplay tijdens een actieve spraaksessie voor een lijst met spraakcommando's.  
U spreekt mogelijk te snel of op het verkeerde moment.   De microfoon van het systeem bevindt zich in de binnenspiegel of net boven de voorruit in de hemelbekleding.  
SYNC begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.   U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's.   Controleer de spraakcommando's voor uw media aan het begin van het betreffende mediahoofdstuk.  
U zegt de naam wellicht niet exact zoals het systeem deze heeft opgeslagen.   Zeg het nummer of de artiest exact zoals het systeem deze heeft opgeslagen. Als u zegt "Artiest Prince afspelen" speelt het systeem geen muziek van Prince and the Revolution of Prince and the New Power Generation.  
Zorg dat u altijd de gehele titel noemt, zoals "California remix featuring Jennifer Nettles".  
Als de titels in hoofdletters staan, moet u ze spellen. Voor LOLA moet u "L-O-L-A" zeggen.  
Het systeem "leest" de naam mogelijk niet op dezelfde manier als u deze zegt.   Gebruik geen speciale tekens in de titel; het systeem herkent deze niet.  
SYNC begrijpt of belt niet de juiste contactpersoon wanneer ik wil bellen.   U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's.   Controleer de spraakcommando's voor uw gsm aan het begin van het hoofdstuk gsm.  
U kunt ook gebruik maken van de gsm en media-optielijst om een lijst met mogelijke opties te verkrijgen als het systeem u niet volledig begrepen heeft.   Zie   Spraakherkenning gebruiken.   
U zegt de naam wellicht niet exact zoals het systeem deze heeft opgeslagen.   Zorg dat u de naam exact zegt zoals het systeem deze heeft opgeslagen. Als de naam van de contactpersoon bijvoorbeeld Joe Wilson is, zegt u "Joe Wilson opbellen".  
Het systeem werkt beter wanneer volledige namen in de lijst worden vermeld, zoals "Joe Wilson" in plaats van alleen "Joe".  
De contacten in uw telefoonboek zijn mogelijk erg kort, lijken op elkaar of bevatten speciale tekens.   Gebruik geen speciale tekens, zoals 123 of ICE, want die worden niet door het systeem herkend.  
Contactpersonen staan misschien in uw telefoonboek in hoofdletters.   Als de contactpersonen in hoofdletters staan, moet u ze spellen. Voor JAKE dient u "Call J-A-K-E" te zeggen.  
Het SYNC spraakbesturingssysteem heeft problemen met het herkennen van buitenlandse namen die zijn opgeslagen op mijn gsm.   U zegt de buitenlandse namen misschien met de momenteel geselecteerde taal voor SYNC.   SYNC past de phonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal op de contactnamen in de gsm toe.  
Nuttige tip: U kunt uw contactpersoon handmatig kiezen. Druk op PHONE. Selecteer de optie telefoonboek en daarna de naam van de contactpersoon. Druk op de softkey-optie om de contactnaam te horen. SYNC leest de contactnaam voor, zodat u een idee krijgt van welke uitspraak SYNC verwacht.  
Het SYNC spraakbesturingssysteem heeft problemen met het herkennen van buitenlandse nummers, artiesten, albums, genres en namen in de afspeellijst van de mediaspeler of USB flashdrive.   U zegt de buitenlandse namen misschien met de momenteel geselecteerde taal voor SYNC.   SYNC past de fonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal op de namen in de mediaspeler of USB flashdrive toe. SYNC kan enkele uitzonderingen maken voor zeer populaire artiestennamen (bijvoorbeeld U2), zodat u altijd de Engelse uitspraak voor deze artiesten kunt gebruiken.  
Het systeem genereert gesproken aanwijzingen en de uitspraak van sommige woorden is mogelijk niet correct voor mijn taal.   SYNC maakt gebruik van tekst-naar-spraak technologie voor gesproken aanwijzingen.   SYNC maakt gebruik van synthetisch gegenereerde spraak in plaats van vooraf opgenomen menselijke spraak.  
SYNC biedt verschillende nieuwe spraakbesturingsfuncties voor een uitgebreid aantal talen. Een contactnaam direct uit het telefoonboek bellen zonder opname vooraf (bijvoorbeeld “John Smith bellen”) of een nummer, artiest, album, genre of afspeellijst in uw mediaspeler direct selecteren (bijvoorbeeld "Artiest Madonna afspelen").  
Met mijn vorig bedieningssysteem voor Bluetooth kon ik de radio, cd en het klimaatregelsysteem bedienen. Waarom kan ik deze systemen niet met SYNC bedienen?   SYNC is erop gericht uw mobiele apparatuur en de opgeslagen inhoud ervan te bedienen.   SYNC biedt veel meer uitgebreide mogelijkheden dan het vorige systeem, zoals de naam van een contactpersoon rechtstreeks vanuit het telefoonboek kiezen zonder opname vooraf (bijvoorbeeld “Kies Jan Jansen”) of een nummer, artiest, album, genre of afspeellijst rechtstreeks vanuit uw mediaspeler kiezen (bijvoorbeeld "speel artiest Madonna").  


Problemen met AppLink  
Storing   Mogelijke oorzaak/oorzaken   Mogelijke oplossing(en)  
Mobiele toepassingen AppLink: Wanneer ik "Zoek nieuwe apps" selecteer, vindt SYNC geen apps.   Er is geen telefoon die compatibel is met AppLink verbonden met SYNC.   Zorg dat u een compatibele smartphone hebt: een Android met OS 2.3 of hoger of een iPhone 3GS of recenter met iOS 5.0 of hoger. Zorg er ook voor dat uw telefoon is gekoppeld en verbonden met SYNC om apps op uw telefoon te vinden die compatibel zijn met AppLink. Gebruikers met een iPhone moeten ook verbinding maken met de USB-poort van SYNC via een USB-kabel van Apple.  
Mijn telefoon is verbonden, maar ik kan nog steeds geen apps vinden.   Er zijn geen apps die compatibel zijn met AppLink geïnstalleerd en geopend op uw mobiele apparaat.   Zorg dat u de recentste versie van de app hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf de winkel met apps voor uw telefoon. Zorg dat de app is geopend op uw telefoon. Bij sommige apps moet u zich registreren of aanmelden bij de app op de telefoon voordat u ze kunt gebruiken met AppLink. Sommige apps hebben ook een instelling "Ford SYNC"; controleer dus het menu met de instellingen voor de app op de telefoon.  
Mijn telefoon is verbonden, mijn app(s) is/zijn geopend, maar ik kan nog steeds geen apps vinden.   Sommige apps worden niet correct gesloten en opnieuw geopend wanneer verbinding wordt gemaakt met SYNC, bijvoorbeeld wanneer het contact uit en weer aan wordt gezet.   Als u apps sluit en opnieuw start, kan dit SYNC helpen om de app te vinden als u deze niet kunt vinden in de auto. Als apps op een Android-apparaat de optie "Sluiten" of "Afsluiten" hebben, moet u dat selecteren en daarna de app opnieuw starten. Als de app deze optie niet heeft, kunt u de app ook handmatig "Gedwongen sluiten". Ga daarvoor naar het menu met instellingen van de telefoon, selecteer "Apps", zoek de desbetreffende app en kies "Gedwongen sluiten". Vergeet de app daarna niet opnieuw te starten en selecteer "Zoek nieuwe apps" in SYNC.  
Om een app op een iPhone met iOS7+ gedwongen te sluiten, dubbeltikt u op de startknop en veegt u omhoog over de app om deze te sluiten. Tik opnieuw op de startknop en selecteer de app opnieuw om deze weer te starten. Na een paar seconden zou de app dan moeten verschijnen in het menu met mobiele apps van SYNC.  
Mijn Android-telefoon is verbonden, mijn app(s) is/zijn geopend, ik heb ze opnieuw gestart, maar ik kan nog steeds geen apps vinden.   Er is een fout met Bluetooth op sommige oudere versies van de Android OS die ervoor kan zorgen dat apps die gevonden werden tijdens de vorige rit met uw auto, niet opnieuw gevonden worden als u Bluetooth niet hebt uitgeschakeld.   Reset Bluetooth op uw telefoon door Bluetooth uit te schakelen en daarna weer in te schakelen. Als u in uw auto zit, moet SYNC in staat zijn om automatisch opnieuw verbinding te maken met uw telefoon als u op de knop "Phone" drukt.  
Mijn iPhone is verbonden, mijn app is geopend, ik heb de app opnieuw gestart, maar ik kan deze nog steeds niet vinden in SYNC.   De USB-verbinding met SYNC moet wellicht gereset worden.   Ontkoppel de USB-kabel van de telefoon, wacht even en sluit de USB-kabel daarna weer aan op de telefoon. Na een paar seconden zou de app moeten verschijnen in het menu met mobiele apps van SYNC. Als dat niet gebeurt, moet u de app "Gedwongen sluiten" en opnieuw starten.  
Ik heb een Android-telefoon. Ik heb mijn media-app gevonden en gestart in SYNC, maar er is geen geluid of het volume staat erg laag.   Het Bluetooth-volume op de telefoon kan laag staan.   Probeer het Bluetooth-volume van het apparaat hoger te zetten via de regelknoppen voor het volume van het apparaat, die vaak op de zijkant van het apparaat te vinden zijn.  
Slechts enkele van de AppLink-apps die op mijn telefoon zijn geopend, zijn te zien in het menu met mobiele apps in SYNC.   Sommige Android-apparaten hebben een beperkt aantal Bluetooth-poorten die apps kunnen gebruiken om verbinding te maken. Als u meer AppLink-apps op uw telefoon hebt dan het aantal beschikbare Bluetooth-poorten, krijgt u niet al uw apps te zien in het menu met mobiele apps in SYNC.   Als er apps zijn waarvan u niet wilt dat SYNC ze vindt, moet u die apps gedwongen sluiten of verwijderen. Als de app een instelling "Ford SYNC" heeft, kunt u die instelling uitschakelen in het menu met de instellingen voor de app op de telefoon.  


SYNC multimediasysteem opnieuw starten  
Het SYNC-systeem in uw auto heeft een functie om het systeem opnieuw te starten, die kan worden uitgevoerd als een SYNC-functie niet meer werkt. Om opnieuw te starten, houdt u de toets Zoeken omhoog (>>) ingedrukt terwijl u de aan/uit-knop van de radio ingedrukt houdt. Laat beide knoppen na 5 seconden los. Wacht enkele minuten totdat het opnieuw starten is voltooid. Na enkele seconden kunt u het SYNC-systeem verder gebruiken.   Opmerking: de beschikbaarheid van de functie is afhankelijk van de opties van uw auto