WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem detecteert geen auto's die in een andere richting rijden, voetgangers 's nachts, fietsers of dieren. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem werkt niet tijdens snel optrekken of scherp sturen. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot een botsing of letsel.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem werkt mogelijk niet of werkt slechts beperkt bij koud en erg slecht weer. Sneeuw, ijs, regen, motregen en mist kunnen het systeem negatief beïnvloeden. Houd de frontcamera en de radar vrij van sneeuw en ijs. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem kan minder goed werken in situaties waarbij de camera beperkt kan detecteren. Deze situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, direct zonlicht of laag staande zon, auto's 's nachts zonder achterlichten, ongebruikelijke voertuigtypes, voetgangers tegen een complexe achtergrond, rennende voetgangers, gedeeltelijk verborgen voetgangers of voetgangers die het systeem niet kan onderscheiden van een groep. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Met het Pre-Collision Assist-systeem met remondersteuning kunnen niet alle botsingen worden voorkomen. Vertrouw niet op dit systeem ter vervanging van uw inschattingsvermogen en de vereiste om een juiste afstand en snelheid aan te houden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Sleep alleen een aanhanger als uw auto is uitgerust met een compatibele achteraf aangesloten elektronische remregelaar voor aanhangers. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Het Pre-Collision Assist-systeem gebruiken
Het Pre-Collision Assist-systeem is actief bij snelheden boven circa 10 km/h en detectie van voetgangers is actief bij snelheden tot 80 km/h.
Image Shown Without Description
Als uw auto een stationair voertuig, een voertuig dat in dezelfde richting als uw auto rijdt of een voetganger op het pad van uw auto snel nadert, is het systeem ontworpen om drie functies te bieden:
  1. Waarschuwing
  1. Ondersteuning remsysteem
  1. Actief remmen
Waarschuwing: Als het systeem actief is, klinkt er een waarschuwingssignaal en wordt een bericht weergegeven op het informatiedisplay.
Ondersteuning remsysteem: Het systeem is ontworpen om de snelheid bij impact te minderen door de remmen voor te bereiden om snel te remmen. Het systeem schakelt de remmen niet automatisch in. Als u het rempedaal intrapt, kan het systeem aanvullende remkracht uitoefenen zodat de volledige remkracht wordt gebruikt, zelfs als u slechts licht op het rempedaal trapt.
Actief remmen: er kan actief worden geremd als het systeem bepaalt dat er een botsing staat te gebeuren. Het systeem kan de bestuurder helpen de schade bij een botsing te beperken of de botsing helemaal te voorkomen.
N.B.:   Als u vindt dat u te vaak waarschuwingen van het systeem krijgt of als deze waarschuwingen u hinderen, kunt u de gevoeligheid van de waarschuwing beperken, hoewel de fabrikant aanbeveelt dat u steeds de instelling voor de hoogste gevoeligheid gebruikt. Een lagere gevoeligheid instellen betekent dat het systeem u minder en later waarschuwt.
Afstandswaarschuwing
Image Shown Without Description  Een waarschuwingslamp gaat rood branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.
Afstandsaanduiding
Afstandsaanduiding is een functie die een grafische indicatie biedt van de tijd die tussen voertuigen zit die in dezelfde richting rijden.
Image Shown Without Description
N.B.:   Afstandswaarschuwing en afstandsaanduiding worden uitgeschakeld als de adaptieve snelheidsregeling actief is. De afbeeldingen van de afstandsaanduiding worden niet in het informatiedisplay weergegeven, tenzij de adaptieve snelheidsregeling UIT is.

Snelheid   Gevoeligheid   Grafische afbeeldingen   Tussenruimte   Afstand in tijd  
100 km/h   Normaal   Grijs   >25m   >0.9sec  
100 km/h   Normaal   Geel   tussen 17 m en 25 m   tussen 0,6 sec en 0,9 sec  
100 km/h   Normaal   Rode   <17m   <0.6sec  

Geblokkeerde sensoren
Image Shown Without Description
De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.
Image Shown Without Description
De radarsensor bevindt zich achter de grille, boven de kentekenplaat.
N.B.:   U kunt de sensor niet zien, deze zit achter een frontpaneel.
Als er een bericht over een geblokkeerde sensor of camera verschijnt in het informatiedisplay, worden de radarsignalen of camerabeelden geblokkeerd. Als de radar geblokkeerd wordt, werkt het Pre-Collision Assist-systeem niet en kan het systeem geen voorligger detecteren. Wanneer de camera vooraan geblokkeerd is, reageert het Pre-Collision Assist-systeem niet op voetgangers of stilstaande voertuigen en werkt het systeem minder goed bij bewegende voertuigen. De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en handelingen die kunnen worden uitgevoerd wanneer dit bericht wordt weergegeven.

Oorzaak   Handeling  
Het oppervlak van de radar in de grille is vuil of op een andere manier geblokkeerd.   Maak het oppervlak van de grille vóór de radar schoon of verwijder het object dat de sensor blokkeert.  
Het oppervlak van de radar in de grille is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.   Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de radar merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.  
Hevige regen, opspattend water, sneeuw of mist verstoort de radarsignalen.   Het Pre-Collision Assist-systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld. Het Pre-Collision Assist-systeem zou na een korte tijd automatisch weer moeten inschakelen, zodra de weersomstandigheden verbeteren.  
Opspattend water, sneeuw of ijs op het wegdek kan de radarsignalen verstoren.   Het Pre-Collision Assist-systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld. Het Pre-Collision Assist-systeem zou na een korte tijd automatisch weer moeten inschakelen, zodra de weersomstandigheden verbeteren.  
De radar is niet meer goed uitgelijnd wegens een frontale botsing.   Neem contact op met een erkende dealer om de radar te laten controleren op het juiste bereik en een correcte werking.  
De voorruit voor de camera is vuil of op een andere manier geblokkeerd.   Maak de buitenzijde van de voorruit voor de camera schoon.  
De voorruit voor de camera is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.   Wacht een ogenblikje. Het kan een paar minuten duren voordat de camera merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.  

N.B.:   Voor een correcte werking van het systeem moet de camera vrij zicht hebben op de weg. Als de voorruit beschadigd is ter hoogte van het gezichtsveld van de camera, moet u deze laten repareren.
N.B.:   Wanneer de voorkant van uw auto door iets geraakt wordt of als er schade ontstaat, kan de zone voor radardetectie gewijzigd worden. Dit kan ertoe leiden dat voertuigen niet of bij vergissing worden gedetecteerd. Neem contact op met een erkende dealer om de radar te laten controleren op het juiste bereik en een correcte werking.
N.B.:   Als uw auto buitensporige warmte ter hoogte van de camera of een potentieel verkeerde uitlijning detecteert, kan er een bericht op het informatiedisplay worden weergegeven dat de sensor tijdelijk niet beschikbaar is. Dit bericht wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de bedrijfsomstandigheden zijn gecorrigeerd (bijvoorbeeld wanneer de omgevingstemperatuur rond de sensor daalt of de sensor automatisch weer kan worden gekalibreerd).