Werking
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als de sensor is geblokkeerd, is het mogelijk dat het systeem niet werkt.

N.B.:   Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet correct werkt.
N.B.:   Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.
N.B.:   Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.
N.B.:   Vervang gloeilampen van koplampen altijd door gloeilampen die specifiek zijn ontworpen voor de auto. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.
N.B.:   Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden en kan borden incorrect lezen.
N.B.:   Houd de voorruit vrij van obstructies, bijvoorbeeld uitwerpselen van vogels, insecten, sneeuw en ijs.
N.B.:   Het systeem is ontworpen om verkeersborden te herkennen conform het Verdrag van Wenen.
N.B.:   De verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.
De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.Deze registreert voortdurend verkeersborden en geeft informatie met betrekking tot de toegestane maximumsnelheid en inhaalregelgeving.
Het systeem detecteert herkenbare verkeersborden, zoals:
  • Borden met snelheidslimiet.
  • Borden voor inhaalverbod.
  • Borden voor einde snelheidslimiet.
  • Borden voor einde inhaalverbod.
Verkeersbordherkenning gebruiken
Snelheidswaarschuwing systeem instellen
Het systeem heeft een aantal snelheidswaarschuwingsniveaus die u met behulp van het informatiedisplay kunt instellen.   Zie   Algemene informatie
Systeemdisplay
Image Shown Without Description
Het systeem kan twee verkeersborden parallel weergeven.
U kunt de status te allen tijde bekijken met behulp van het informatiedisplay.
Het systeem geeft herkenbare verkeersborden als volgt weer in vier stappen:
  1. Alle nieuwe verkeersborden worden met meer helderheid weergegeven dan andere.
  2. Na een vooraf bepaalde tijd worden ze normaal weergegeven.
  3. Na een vooraf bepaalde afstand worden ze grijs weergegeven.
  4. Na nog een vooraf bepaalde afstand worden ze gewist.
Als het systeem een aanvullend verkeersbord herkent, dan wordt dit onder het betreffende verkeersbord aangeduid. Bijvoorbeeld tijdens het passeren van een gereduceerde snelheidslimiet bij een nat wegdek.
Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.
Snelheidswaarschuwing in- en uitschakelen
U kunt de snelheidswaarschuwing in- en uitschakelen met behulp van het informatiedisplay.   Zie   Algemene informatie
N.B.:   Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.