WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Verkeersgeleidingssystemen, slecht weer, luchtremmen, uitwendige motoren of ventilators kunnen de goede werking van het sensorsysteem beïnvloeden. Dit kan leiden tot verminderde prestaties of vals alarm.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.
Het systeem wordt actief wanneer u in achteruit (R) schakelt en de rijsnelheid 12 km/h of minder is.Wanneer u uit achteruit (R) schakelt blijft het systeem actief totdat de rijsnelheid groter is dan 12 km/h of totdat u op de parkeerhulpknop drukt.
N.B.:   Het systeem kan worden uitgeschakeld wanneer u uit achteruit (R) schakelt.
Het systeem waarschuwt u voor voorwerpen binnen de detectiezone van de bumpers.
Image Shown Without Description
AHet sensorbereik is tot 27 inch (70 cm) van de voorbumper. Er is een kleiner dekkingsgebied bij de buitenhoeken.
BHet sensorbereik is tot 71 ± 1 inch (180 ± 2 cm) van de achterbumper.
N.B.:   Accessoires die de detectiezone van het systeem blokkeren, kunnen vals alarm veroorzaken.
N.B.:   Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.
N.B.:   Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.
Het volgende geluidssignaal is te horen wanneer er zich voorwerpen in de buurt van de voor- of achterbumper bevinden:
  • Voorwerpen die door de sensors aan de voorzijde worden ontdekt, produceren een hoge toon via de luidsprekers voor.
  • Voorwerpen die door de sensors aan de achterzijde worden ontdekt, produceren een lage toon via de luidsprekers achter.
  • Het systeem rapporteert het voorwerp dat zich het dichtst bij de voor- of achterzijde van de auto bevindt.Als een voorwerp zich bijvoorbeeld 60 cm van de voorzijde van uw auto bevindt en er zich tegelijkertijd een voorwerp slechts 40 cm van de achterzijde van uw auto bevindt, hoort u een lagere toon uit de achterste luidsprekers.
  • Een continu geluidssignaal van de voorste en achterste luidspreker weerklinkt als er zich een voorwerp op 30 cm of dichter bij de voor- of achterzijde van uw auto bevindt.
Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate uw auto een voorwerp nadert.
 Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen. Wanneer de waarschuwing stopt, keert het audiosysteem terug naar het vorige ingestelde volume.
N.B.:   Volumedemping is niet bij alle audiosystemen een standaardfunctie.
Het systeem detecteert voorwerpen wanneer u achteruit (R) schakelt en:
  • wanneer de auto naar een stilstaand voorwerp toe beweegt met een snelheid van 5 km/h of minder.
  • wanneer de auto stilstaat maar een voorwerp uw auto nadert met een snelheid van 5 km/h of minder.
  • wanneer de auto rijdt tegen een snelheid van 5 km/h of minder en een voorwerp uw auto nadert met een snelheid van 5 km/h of minder.
Het parkeerhulpsysteem uitschakelen (indien aanwezig)
Image Shown Without Description
 Druk op de knop om het systeem uit te schakelen. Het systeem blijft uitgeschakeld tot u het contact uitzet.