WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de website van Ford voor uw regio.
Uw mobiele telefoon voor het eerst koppelen
Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon en schakel Bluetooth in.
Image Shown Without Description  Selecteer de telefoonoptie in de functiebalk.
Selecteer Add Phone.
N.B.:   Een instructie vraagt u op uw mobiele telefoon te zoeken naar uw auto.
Selecteer uw auto op uw mobiele telefoon.
N.B.:   Er verschijnt een nummer op uw mobiele telefoon en op uw aanraakscherm.
Bevestig dat het nummer op uw mobiele telefoon overeenkomt met het nummer op het aanraakscherm.
N.B.:   Het aanraakscherm geeft aan dat uw mobiele telefoon is gekoppeld.
Download het telefoonboek van uw mobiele telefoon wanneer dat wordt gevraagd.
N.B.:   Als u meer dan één mobiele telefoon koppelt, gebruik dan de telefooninstellingen om de primaire telefoon op te geven. U kunt deze instelling op elk moment wijzigen.
Uw mobiele telefoon gebruiken
Recent Call List
Geef een lijst met eerdere oproepen weer en selecteer een item.
Contacts
Sorteer uw contactpersonen op alfabetische volgorde.   Zie   Instellingen
Phone Settings
Veranderen van beltonen, meldingen of een andere telefoon koppelen.
Do Not Disturb
Binnenkomende oproepen weigeren en beltonen en waarschuwingen uitschakelen.
Phone Keypad
Kies rechtstreeks een nummer.
Tekstberichten
Meldingen van tekstberichten instellen
iOS
  1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
  1. Selecteer Bluetooth.
  1. Selecteer het informatiepictogram rechts van uw auto.
  1. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.
Android
  1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
  1. Selecteer Bluetooth.
  1. Selecteer de optie profielen.
  1. Selecteer het telefoonprofiel.
  1. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.
Tekstberichten gebruiken

Menu-item   Omschrijving  
Luisteren
Beluister het tekstbericht.  
Weerg.
Bekijk het tekstbericht.  
Bellen
Bel de afzender.  
Beantw.
Beantwoord het tekstbericht met een standaardtekstbericht.  

Apple CarPlay
Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
Volg de instructies op het aanraakscherm.
N.B.:   Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Apple CarPlay gebruikt.
Apple CarPlay uitschakelen
Image Shown Without Description  Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.
Selecteer Apple CarPlay Preferences.
Selecteer Disable in het vervolgkeuzemenu.
Android Auto
Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
Volg de instructies op het aanraakscherm.
N.B.:   Misschien moet u Android Auto inschakelen via het instellingenmenu.
N.B.:   Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Android Auto gebruikt.
Android Auto uitschakelen
Image Shown Without Description  Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.
Selecteer Android Auto.
Selecteer Disable in het vervolgkeuzemenu.