Spraakherkenning

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Het systeem begrijpt niet wat ik zeg.  
 • U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's.Zie   Spraakherkenning gebruiken.  Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.
 • U spreekt te snel.Wacht op de gesproken instructie voordat u spreekt.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.  
 • Beperking van het apparaat. Bluetooth ondersteunt geen spraakcommando's.Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen.
 • U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's.Zie   Spraakherkenning gebruiken.  Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.
 • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de naam van het nummer of de artiest precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam.In de naam van het nummer of de artiest kunnen speciale tekens staan die niet worden herkend door het systeem.
 • De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +.Wijzig de naam van de bestanden op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om het nummer te selecteren en af te spelen.
Het systeem begrijpt de naam van een contactpersoon op mijn apparaat niet en belt de verkeerde contactpersoon.  
 • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam.
 • De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +.Wijzig de naam van de contactpersoon op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om de contactpersoon te selecteren en te bellen.
Het systeem begrijpt geen buitenlandse namen van contactpersonen op mijn apparaat.  
 • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Het systeem past fonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal toe op de namen van contactpersonen in het telefoonboek van uw apparaat. Selecteer de naam van de contactpersoon op het aanraakscherm en gebruik de optie Horen om een idee te krijgen van hoe het systeem verwacht dat u de naam uitspreekt.
De door het systeem gesproken instructies en de uitspraak van sommige woorden lijken niet erg nauwkeurig.  
 • Beperking van het apparaat.Het systeem maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie en gebruikt synthetisch gegenereerde spraak in plaats van vooraf opgenomen menselijke spraak.

USB en Bluetooth-audio

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Ik kan geen verbinding maken met mijn apparaat.  
 • Storing van het apparaat.Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw.
 • Kabelaansluitingsprobleem.Sluit de kabel correct aan op uw apparaat en de USB-poort van de auto.
 • Incompatibele kabel.Gebruik de kabel die wordt aanbevolen door de fabrikant van uw apparaat.
 • Onjuiste apparaatinstellingen.Controleer of uw apparaat niet beschikt over een automatisch installatieprogramma of actieve beveiligingsinstellingen.Controleer of uw apparaat niet is ingesteld om alleen op te laden.
 • Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld.Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Het systeem herkent mijn apparaat niet.  
 • Beperking van het apparaat.Laat uw apparaat niet in de auto achter bij zeer warme of zeer koude weersomstandigheden.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.  
 • Beperking van het apparaat. Bluetooth ondersteunt geen spraakcommando's.Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen.
Ik kan geen muziek streamen vanaf mijn apparaat met Bluetooth.  
 • Incompatibel apparaat.Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.
 • Geen verbinding met apparaat.Koppel uw apparaat.   Zie   Telefoon
 • Mediaspeler werkt niet.Open de mediaspeler op uw apparaat.
Het systeem herkent de muziek op mijn apparaat niet.  
 • Ontbrekende of onjuiste metagegevens van audiobestanden, zoals artiest, titel, album of genre.Repareer de bestanden op uw apparaat.
 • Beschadigde bestanden.Repareer de bestanden op uw apparaat.
 • Bestanden die door auteursrechten worden beschermd.Gebruik een apparaat dat bestanden bevat die niet door auteursrechten worden beschermd.
 • Niet-ondersteunde bestandsindeling.Repareer of converteer de bestanden naar een ondersteunde indeling.   Zie   Entertainment
 • Het apparaat moet worden geïndexeerd.Indexeer uw apparaat opnieuw.   Zie   Instellingen
 • Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld.Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Soms kan ik een nummer dat op mijn apparaat wordt afgespeeld, niet horen.  
 • Storing van het apparaat.Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw.
Wanneer ik de verbinding met mijn iOS-apparaat verbreek, wordt het audiovolume op het maximum ingesteld.  
 • Beperking van het apparaat.Stel het volume op uw apparaat lager in.
Het systeem speelt de nummers op mijn USB-station niet in de goede volgorde af.   Als het systeem de nummers op uw USB-station niet in de goede volgorde afspeelt, kan de volgende informatie helpen:
 • Wanneer u USB selecteert als audiobron terwijl het systeem nog aan het indexeren is, speelt SYNC de nummers op alfabetische volgorde af volgens hun bestandsnaam in de hoofdmap.
 • Wanneer u USB selecteert als audiobron nadat het systeem klaar is met indexeren, speelt SYNC alle nummers op alfabetische volgorde af volgens hun titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag.
 • Wanneer u vanuit het bladermenu de optie selecteert om alle nummers af te spelen, speelt SYNC alle nummers op alfabetische volgorde af volgens hun titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag.
 • Wanneer u een nummer selecteert terwijl u de optie om het apparaat te verkennen gebruikt, speelt SYNC de nummers in de door u geselecteerde map op alfabetische volgorde af. Vervolgens speelt SYNC alle nummers af in eventuele submappen van de door u geselecteerde map.

Telefoon

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Tijdens een oproep hoor ik te veel achtergrondgeluid.  
 • Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon.Controleer de geluidsinstellingen van uw mobiele telefoon en pas deze waar nodig aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon, maar andersom niet.  
 • Storing van de mobiele telefoon.Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
 • Microfoon van mobiele telefoon is gedempt.Stop het dempen van de microfoon van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon niet en kan die persoon mij ook niet horen.  
 • Het systeem moet opnieuw worden opgestart.Start het systeem opnieuw op. Zet het contact uit en open het portier. Sluit het portier en vergrendel de auto. Wacht totdat het aanraakscherm uitgaat en alle verlichte USB-poorten stoppen met branden. Ontgrendel de auto, zet het contact aan en probeer het opnieuw.
Ik kan het telefoonboek niet downloaden.  
 • Incompatibele mobiele telefoon.Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.
 • Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon.Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.
 • Onjuiste systeeminstellingen.Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in.   Zie   Instellingen
 • Storing van de mobiele telefoon.Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Er wordt een bericht weergegeven dat erop wijst dat mijn telefoonboek is gedownload, maar het is leeg of er ontbreken contactpersonen.  
 • Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon.Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.Controleer de locatie van de ontbrekende contactpersonen op uw mobiele telefoon. Zijn ze op de SIM-kaart opgeslagen, verplaats ze dan naar het geheugen van de mobiele telefoon.
 • Onjuiste systeeminstellingen.Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in.   Zie   Instellingen
Ik kan geen verbinding maken met mijn mobiele telefoon.  
 • Incompatibele mobiele telefoon.Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.
 • Storing van de mobiele telefoon.Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.Installeer de nieuwste firmware van uw mobiele telefoon.Verwijder uw apparaat uit het systeem, verwijder SYNC van uw apparaat en probeer het opnieuw.Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek uit.   Zie   Instellingen
Het versturen van tekstberichten werkt niet.  
 • Incompatibele mobiele telefoon.Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.
 • Storing van de mobiele telefoon.Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Ik kan geen tekstberichten beluisteren.  
 • Incompatibele mobiele telefoon.Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.

Navigatie (indien aanwezig)

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Ik kan geen straatnaam invoeren wanneer ik in het buitenland ben.  
 • Onjuiste invoermethode.Voer de straatnaam in zonder het land.
Het systeem herkent coördinaten niet.  
 • U gebruikt mogelijk de verkeerde indeling voor coördinaten.Gebruik de indeling ##. #####, ##. ##### (voor N/Z , O/W). Voeg een min toe voor coördinaten als de richting westelijk is en gebruik een positieve waarde als de richting oostelijk is: 12.5412 betekent bijvoorbeeld oost en -12.5412 betekent west.

Apps

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Het systeem kan geen apps vinden.  
 • Incompatibel apparaat.U hebt een Android-apparaat met OS 4.3 of hoger of een iOS-apparaat met iOS 8.0 of hoger nodig. Koppel en maak verbinding met uw Android-apparaat om apps te vinden die compatibel zijn met AppLink. Sluit uw Android- of iOS-apparaat aan op een USB-poort of koppel het en maak verbinding via Bluetooth.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.  
 • Er zijn geen apps op uw apparaat geïnstalleerd die compatibel zijn met AppLink.Download en installeer de nieuwste versie van de app.
 • Er zijn geen apps op uw apparaat actief die compatibel zijn met AppLink.Open de apps zodat het systeem ze kan vinden. Zorg ervoor dat u waar nodig bent aangemeld bij apps.
 • Onjuiste appinstellingen.Controleer en wijzig de appinstellingen op uw apparaat en geef SYNC indien nodig toegang tot de app.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden en mijn apps zijn geopend, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.  
 • Apps zijn niet volledig gesloten.Start de apps opnieuw en probeer het nogmaals.Hebt u een Android-apparaat met apps die een optie voor sluiten of afsluiten hebben, gebruik deze optie dan en open de apps vervolgens opnieuw. Het is ook mogelijk om in het instellingenmenu van uw apparaat de optie voor gedwongen sluiten te gebruiken.Hebt u een iOS-apparaat met iOS 7.0 of hoger, tik dan tweemaal op de startknop van uw apparaat en veeg vervolgens omhoog over de app om deze te sluiten.
Ik heb een Android-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.  
 • Door een probleem met sommige oudere versie van het Android-besturingssysteem kunnen apps soms niet worden gevonden.Schakel Bluetooth uit en weer in om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een iOS-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.  
 • Kabelaansluitingsprobleem.Haal de kabel uit uw apparaat, wacht een ogenblik en sluit deze vervolgens opnieuw aan om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een Android-apparaat waarop een media-app is geopend die het systeem heeft gevonden, maar ik kan het geluid niet horen of het geluid is erg stil.  
 • Het apparaatvolume staat laag ingesteld.Stel het volume op uw apparaat hoger in.
Ik heb een Android-apparaat waarop een aantal compatibele apps is geopend, maar het systeem kan ze niet allemaal vinden.  
 • Beperking van het apparaat. Sommige Android-apparaten hebben een beperkt aantal Bluetooth-poorten die apps kunnen gebruiken om verbinding te maken. Als er meer apps op uw apparaat zijn geopend dan het aantal beschikbare Bluetooth-poorten, kan het systeem ze niet allemaal vinden.Sluit enkele apps zodat het systeem de apps kan vinden die u wilt gebruiken.

Draadloze verbinding

Symptoom   Mogelijke oorzaak en oplossing  
Ik kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.  
 • Wachtwoordfout.Voer het juiste netwerkwachtwoord in.
 • Zwak netwerksignaal.Zet uw auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
 • Meerdere toegangspunten binnen bereik met dezelfde SSID.Gebruik een unieke naam voor uw SSID. Gebruik de standaardnaam alleen als deze een unieke identificatie bevat, zoals een deel van het MAC-adres.
De draadloze verbinding wordt verbroken na een geslaagde verbinding.  
 • Zwak netwerksignaal.Zet uw auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
Ik ben dicht bij een draadloze hotspot, maar het netwerksignaal is zwak.  
 • Geblokkeerd netwerksignaal.Heeft uw auto een verwarmde voorruit, plaats uw auto dan zo dat de voorruit niet op de draadloze hotspot is gericht.Heeft uw auto getinte ruiten met metaal, met uitzondering van de voorruit, plaats uw auto dan zo dat de voorruit gericht is op de draadloze hotspot of open de ruiten die naar de hotspot gericht zijn.Heeft uw auto getinte ruiten met metaal, waaronder de voorruit, open dan de ruiten die naar de hotspot gericht zijn.Staat uw voertuig in een garage en is de garagedeur gesloten, open dan de garagedeur.
In de lijst met beschikbare netwerken zie ik een bepaald netwerk niet dat ik wel verwacht had te zien.  
 • Verborgen netwerk.Maak het netwerk zichtbaar en probeer het opnieuw.
Ik kan SYNC niet zien wanneer ik op mijn mobiele telefoon of een ander apparaat zoek naar draadloze netwerken.  
 • Beperking van het systeem.SYNC biedt momenteel geen draadloze hotspot aan.
Het downloaden van software duurt te lang.  
 • Zwak netwerksignaal.Zet uw auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
 • De draadloze hotspot wordt intensief gebruikt of heeft een trage internetverbinding.Gebruik een betrouwbaardere draadloze hotspot.
Het systeem lijkt verbinding te maken met een draadloos netwerk en de signaalsterkte is uitstekend, maar de software wordt niet bijgewerkt.  
 • Er is geen software-update beschikbaar.
 • Voor een draadloos netwerk is een abonnement nodig of moet akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden.Test de verbinding met een ander apparaat. Is voor het netwerk een abonnement nodig of moet er akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden, neem dan contact op met de netwerkprovider.

Het systeem resetten
 1. Druk tegelijk op de knop voor opwaarts zoeken en de aan/uit-knop van de audio­eenheid en houd de knoppen ingedrukt tot het scherm zwart wordt.
 1. Wacht drie minuten zodat het systeem de resetprocedure kan voltooien.
 1. Druk op de aan/uit-knop van de audio­eenheid om het systeem in te schakelen.
N.B.:   U kunt het systeem resetten om functies te herstellen die het niet meer doen. Het resetten van het systeem is bedoeld om functies te herstellen en niet om opgeslagen gegevens te wissen.
Meer informatie en hulp
Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.