WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voer geen koelvloeistof met het huishoudelijk afval af en laat geen koelvloeistof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Giet geen koelvloeistof in het sproeierreservoir. Bij koelvloeistof op de voorruit kan het zicht door de voorruit ernstig worden belemmerd.

Image Shown Without Description
Controleer of het koelvloeistofpeil bij omgevingstemperatuur tussen de MIN- en MAX-markeringen op het motorkoelvloeistofreservoir staat. Voeg onmiddellijk koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.
De concentratie koelvloeistof moet tussen 48% en 50% worden gehouden, wat overeenkomt met een vriespunt tussen -34 °C en -37 °C.
N.B.:   Koelvloeistof zet bij verwarming uit.Het koelvloeistofpeil kan enkele millimeters boven de MAX-markering staan.
N.B.:   Gebruik geen afsluitkogels, afdichtmiddelen voor het koelsysteem of additieven die niet voldoen aan de specificaties, om schade aan de koel- of verwarmingssystemen van de motor te voorkomen.
Koelvloeistof bijvullen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Onverdunde koelvloeistof is brandbaar en kan ontbranden wanneer deze wordt gemorst op een hete uitlaat.

We raden het gebruik van gerecyclede motorkoelvloeistof niet aan omdat er nog geen door Ford goedgekeurde recycleprocedure beschikbaar is.
Meng geen verschillende kleuren of types koelvloeistof in uw auto.
N.B.:   Vul bij met een mengsel van 50% antivries en 50% water of verdunde motorkoelvloeistof met de juiste specificaties.
N.B.:   Gebruik vloeistoffen die voldoen aan de gedefinieerde specificaties of vereisten. Gebruik van andere vloeistoffen kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.   Zie   Inhouden en specificaties
Ga als volgt te werk om koelvloeistof bij te vullen:
  1. Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir.
  1. Vul koelvloeistof bij tot de MAX-markering, vul niet te veel bij.
  1. Plaats de dop weer op het koelvloeistofreservoir.Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.
In geval van nood kunt u water zonder motorkoelvloeistof toevoegen aan het motorkoelvloeistofsysteem, zodat u een locatie kunt bereiken waar uw auto kan worden nagekeken.
N.B.:   Langdurig gebruik van koelvloeistof met een incorrecte mengverhouding kan leiden tot schade, bijvoorbeeld door corrosie, oververhitting of bevriezing.