WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstig persoonlijk letsel of de dood als gevolg.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik alleen remvloeistof uit een afgesloten reservoir. Vervuiling door vuil, water, petroleumproducten of andere materialen kunnen leiden tot beschadiging of defecten aan het remsysteem. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Een vloeistofpeil tussen de MAX- en MIN-markeringen ligt binnen het normale werkbereik en er hoeft geen vloeistof te worden bijgevuld. Een vloeistofpeil buiten het normale bedrijfsbereik kan de prestaties van het systeem negatief beïnvloeden. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Image Shown Without Description
Om verontreinigde vloeistof te voorkomen, moet de dop van het reservoir steeds geplaatst zijn en helemaal dicht zijn, tenzij u vloeistof toevoegt.
Gebruik alleen vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford.   Zie   Inhouden en specificaties