De parkeerrem inschakelen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de parkeerrem altijd volledig in. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
N.B.:   Druk op de ontgrendelknop terwijl u de parkeerremhendel omhoog trekt.
N.B.:   Als de parkeerrem is aangetrokken, keert de hendel terug naar de stand helemaal omlaag en gaat een waarschuwingslamp branden.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de 1e versnelling en draai het stuur weg van de stoeprand.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuur richting de stoeprand.
De parkeerrem vrijzetten
  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
  1. Druk op de ontgrendelknop en duw de parkeerremhendel omlaag.

Feedback over handleiding

  • Ford reageert niet op individuele feedback.
  • Geef gedetailleerde feedback over eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud of eventuele ontbrekende inhoud in de Handleiding.
  • Uw feedback zal worden onderzocht en eventuele vereiste wijzigingen aan de online Handleiding zullen worden uitgevoerd. 

Versturen

Uw input is waardevol en helpt ons onze Handleiding te verbeteren. Bedankt dat u de tijd hebt genomen om uw feedback te geven.

OK