De parkeerrem inschakelen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de parkeerrem altijd volledig in en zorg dat u de auto in de parkeerstand (P) zet. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
N.B.:   Druk op de ontgrendelknop terwijl u de parkeerremhendel omhoog trekt.
N.B.:   Als de parkeerrem is aangetrokken, keert de hendel terug naar de stand helemaal omlaag en gaat een waarschuwingslamp branden.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, schakelt u in de parkeerstand (P) en draait u het stuurwiel weg van de stoeprand.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een heuvel en omlaag wijst, schakelt u in de parkeerstand (P) en draait u het stuurwiel naar de stoeprand toe.
De parkeerrem vrijzetten
  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
  1. Druk op de ontgrendelknop en duw de parkeerremhendel omlaag.