De auto kan onderdelen bevatten die radiogolven uitzenden en ontvangen en als dusdanig onderworpen zijn aan voorschriften van de overheid.
 Deze onderdelen moeten eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening. Ga naar www.wirelessconformity.ford.com voor certificatielabels en conformiteitsverklaringen.