WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Over SYNC
Met het systeem is interactie met de entertainment-, informatie- en communicatiesystemen van uw voertuig mogelijk via spraakcommando's en het aanraakscherm. Het systeem biedt eenvoudige interactie met audio, telefoon, navigatie, mobiele apps en instellingen.
N.B.:   U kunt het systeem inschakelen en een uur lang gebruiken zonder het contact aan te zetten.
N.B.:   Nadat u het contact uitzet kunt u het systeem nog 10 minuten of totdat u een portier opent gebruiken.
N.B.:   Voor uw veiligheid zijn sommige functies afhankelijk van uw snelheid. U kunt ze alleen gebruiken wanneer uw rijsnelheid minder is dan 5 km/h.
Het aanraakscherm gebruiken
Image Shown Without Description
AStatusbalk.
BStartscherm.   Zie   Startscherm
CKlok.   Zie   Instellingen
DOmgevingstemperatuur
EFunctiebalk.
Statusbalk
Image Shown Without Description
ATemperatuur linkerzijde.
BVerwarmd stuurwiel aan.
CTemperatuur rechterzijde.
DMicrofoon van mobiele telefoon is gedempt.
EAudiosysteem is gedempt.
FSoftware-update is geïnstalleerd.
GEr is verbinding met een draadloos netwerk.
HEr zijn draadloze netwerken beschikbaar.
IRoaming op mobiele telefoon.
JTekstbericht ontvangen.
KNoodhulp uit.
LBluetooth-verbinding actief.
MSignaalsterkte van mobiel netwerk.
N.B.:   Berichten verschijnen ook in de statusbalk. Selecteer het bericht om de gekoppelde functie te gebruiken.
Functiebalk
Image Shown Without Description  Selecteer om de radio, de cd-speler, een USB-apparaat, een mediaspeler of een Bluetooth-apparaat te gebruiken.   Zie   EntertainmentImage Shown Without Description  Selecteer om de klimaatregeling te gebruiken.
N.B.:   Niet bij alle modellen beschikbaar via het systeem.
Image Shown Without Description  Selecteer om te bellen en het telefoonboek op uw mobiele telefoon te openen.   Zie   TelefoonImage Shown Without Description  Selecteer om het navigatiesysteem te gebruiken.   Zie   Navigatie
Image Shown Without Description  Selecteer om te zoeken naar apps die compatibel zijn met uw iOS- of Android-apparaat en deze apps te gebruiken.   Zie   AppsImage Shown Without Description  Selecteer om systeeminstellingen aan te passen:   Zie   Instellingen
Het aanraakscherm reinigen
Noodhulp
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem probeert geen noodhulpoproep te doen als de instelling voor Noodhulp voorafgaand aan een botsing niet is ingeschakeld. Dit kan leiden tot een vertraagde reactietijd, waardoor het risico op ernstig letsel of overlijden mogelijk groter is.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wacht niet tot Noodhulp een noodoproep verricht als u dit zelf kunt doen. Bel direct de noodhulpdiensten om een vertraging in de reactietijd te voorkomen. Als u binnen vijf seconden na de aanrijding geen Noodhulp hoort, is het systeem of de mobiele telefoon mogelijk beschadigd of buiten werking.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd of beschadigd raakt. Als dit niet gebeurt, kan dit tot ernstige verwondingen of beschadiging van de telefoon leiden, waardoor Noodhulp mogelijk niet correct werkt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem.

N.B.:   Voordat u deze functie inschakelt, moet u de belangrijke informatie in de kennisgeving over de functie Noodhulp en de privacymelding over Noodhulp verderop in dit hoofdstuk lezen.
N.B.:   Wanneer u Noodhulp in- of uitschakelt, zijn de instellingen van toepassing op alle gekoppelde mobiele telefoons. Als u Noodhulp uitschakelt en een eerder gekoppelde telefoon verbinding maakt wanneer u het contact aanzet, wordt er een spraakbericht afgespeeld, een bericht of pictogram weergegeven op het scherm of beide.
N.B.:   Elke mobiele telefoon werkt anders. Noodhulp werkt bij de meeste mobiele telefoons, maar sommige mobiele telefoons kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van deze functie.
Als het systeem wordt geactiveerd door een ongeval, worden de noodhulpdiensten gebeld via een gekoppelde en verbonden mobiele telefoon. Ga voor meer informatie naar de regionale website van Ford.
N.B.:   Bij een noodgeval kan Noodhulp, als hulpmiddel voor communicatie, u helpen contact op te nemen met de specifieke afdelingen voor reddingsacties voor de openbare veiligheid. Noodhulp voert de reddingsacties niet uit. De lokale afdeling voor openbare veiligheid voert specifieke reddingsacties uit naargelang van de desbetreffende situatie.
Zie   Aanvullend veiligheidssysteem.  In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de activering van airbags.
Zie   Wat te doen bij pech .  In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de uitschakelfunctie van de brandstofpomp.
Zie de informatie over instellingen om Noodhulp in en uit te schakelen.   Zie   Instellingen
Voor een correcte werking van Noodhulp:
 • Het systeem moet van spanning worden voorzien en correct werken ten tijde van de aanrijding en gedurende de activering en het gebruik van de functie.
 • U moet de functie inschakelen voor een botsing.
 • Er moet een mobiele telefoon op het systeem aangesloten zijn.
 • In bepaalde landen kan het nodig zijn om een geldige en geregistreerde SIM-kaart met belkrediet te hebben om een noodoproep te plaatsen en uit te voeren.
 • Een aangesloten mobiele telefoon moet ten tijde van het ongeval een oproep kunnen verrichten.
 • De netwerkdekking, batterijlading en signaalsterkte van de aangesloten mobiele telefoon moeten voldoende zijn.
 • Uw auto moet over accuspanning beschikken.
N.B.:   Deze functie werkt alleen in een land of regio waar Noodhulp de lokale hulpdiensten kan bellen. Ga voor meer informatie naar de regionale website van Ford.
In het geval van een aanrijding
N.B.:   Niet bij elke botsing wordt de airbag geactiveerd of de brandstofpomp uitgeschakeld, waardoor Noodhulp kan worden ingeschakeld. Als de Noodhulp echter geactiveerd wordt, probeert het systeem contact op te nemen met de noodhulpdiensten. Als een verbonden mobiele telefoon beschadigd wordt of de verbinding met het systeem wordt verbroken, zoekt het en probeert het verbinding te maken met een beschikbare reeds gekoppelde mobiele telefoon. Het systeem probeert de noodhulpdiensten te bellen.
Vóór de oproep
 • Als u de oproep niet annuleert en SYNC erin slaagt een oproep te maken, wordt een introductiebericht afgespeeld voor de medewerker van de noodhulpdienst. Na dit bericht is er handenvrije communicatie tussen de inzittenden van de auto en de medewerker.
 • Het systeem zorgt voor een kort tijdvenster (ca. 10 seconden) waarin de oproep geannuleerd kan worden. Als u de oproep niet annuleert, probeert het systeem de noodhulpdiensten te bellen.
 • Het systeem speelt een bericht af, zodat u weet wanneer het een noodoproep probeert te maken. U kunt de oproep annuleren door de betreffende toets te selecteren of door op de toets voor het beëindigen van de oproep op het stuurwiel te drukken.
Tijdens de oproep
 • Noodhulp maakt gebruik van informatie van de gps van de auto of het mobiele telefoonnetwerk (indien beschikbaar) om de meest geschikte taal te selecteren. Het waarschuwt ook de medewerker van de noodhulpdienst dat er een botsing is geweest en geeft het introductiebericht. Dit bericht kan ook de gps-coördinaten van uw auto omvatten.
 • De taal die het systeem gebruikt voor interactie met de inzittenden van de auto kan verschillen van de taal die gebruikt wordt om informatie aan de medewerker van de noodhulpdienst door te geven.
 • Na het introductiebericht wordt de spraaklijn geopend, zodat u handenvrij kunt praten met de medewerker van de noodhulpdienst.
 • Wanneer de lijn geopend wordt, dient u erop voorbereid te zijn om informatie over uw naam, telefoonnummer en locatie te verstrekken.
N.B.:   Terwijl het systeem informatie geeft aan de medewerker van de noodhulpdienst, speelt het systeem een bericht af, zodat u weet dat er belangrijke informatie wordt verzonden. Daarna wordt u gemeld wanneer de lijn geopend is om de handenvrije communicatie te starten.
N.B.:   Tijdens een Noodhulp-oproep verschijnt een noodprioriteitscherm met de gps-coördinaten van de auto indien beschikbaar.
N.B.:   Het is mogelijk dat de informatie over de gps-locatie niet beschikbaar is op het moment van de botsing; in dit geval zal Noodhulp toch proberen een noodoproep uit te voeren.
N.B.:   Het is mogelijk dat de noodhulpdiensten de gps-coördinaten niet ontvangen; in dit geval is handenvrije communicatie met een medewerker van de noodhulpdienst beschikbaar.
N.B.:   De medewerker van de noodhulpdienst kan, onafhankelijk van Emergency Assistance, ook informatie van het mobieletelefoonnetwerk, zoals het telefoonnummer, de locatie van de mobiele telefoon en de mobieletelefoonmaatschappij, ontvangen.
Noodhulp werkt mogelijk niet als:
 • Uw mobiele telefoon of hardware voor Noodhulp beschadigd is tijdens de botsing.
 • De accu van de auto of het systeem geen spanning heeft.
 • Uw mobiele telefoon uit de auto werd geworpen tijdens de botsing.
 • Uw mobiele telefoon niet over een geldige en geregistreerde SIM-kaart en beltegoed beschikt.
 • U zich een land of regio bevindt waar Noodhulp de oproep niet kan uitvoeren. Ga voor meer informatie naar de regionale website van Ford.
Belangrijke informatie over Emergency Assistance
Emergency Assistance belt momenteel niet hulpdiensten in de volgende landen:
 • Albanië.
 • Armenië.
 • Azerbeidzjan.
 • Wit-Rusland.
 • Bosnië en Herzegovina.
 • Georgië.
 • Macedonië.
 • Moldavië.
 • Nederland.
 • Rusland.
 • Oekraïne.
Privacymelding Noodhulp
Wanneer u Noodhulp inschakelt, kan aan de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto betrokken is geweest bij een botsing met activering van een airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Deze functie kan mogelijk informatie over uw locatie of andere informatie over uw voertuig of de aanrijding aan de medewerker doorgeven, zodat de juiste noodhulpdiensten ingeschakeld kunnen worden. Als u deze informatie niet wilt meedelen, schakelt u de functie niet in.
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

 • Probeer het systeem niet te wijzigen of repareren.Laat uw auto door een erkende dealer controleren.
 • Bedien geen afspeelapparatuur wanneer de stroomdraden of kabels ervan zijn gebroken, gespleten of beschadigd. Plaats snoeren en kabels uit de weg, zodat ze de werking van pedalen, stoelen, compartimenten of veilig rijden niet hinderen.
 • Laat afspeelapparatuur niet onder extreme omstandigheden in uw auto liggen, want hierdoor kan de apparatuur beschadigd raken. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Het systeem bijwerken
Het systeem bijwerken met een USB-station
Een update downloaden
 1. Ga naar de SYNC-updatepagina op de website van Ford voor uw regio.
 1. Download de update.
N.B.:   De website meldt u wanneer een update beschikbaar is.
 1. Sluit een USB-station aan op uw computer.
N.B.:   Het USB-station moet leeg zijn en voldoen aan de minimumvereisten die op de website worden vermeld.
 1. Volg de instructies om de update naar het USB-station te downloaden.
Een update installeren
N.B.:   U kunt het systeem gebruiken terwijl een installatie wordt uitgevoerd.
 1. Ontkoppel alle andere USB-apparaten van de USB-poorten.
 1. Sluit het USB-station met de update aan op een USB-poort.
N.B.:   De installatie gaat automatisch binnen 10 minuten van start.
Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding
Verbinding maken met een draadloos netwerk
Image Shown Without Description  Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.
Selecteer System Wi-Fi.
Selecteer Available Wi-Fi Networks.
Selecteer een beschikbaar draadloos netwerk.
N.B.:   Voer het netwerkwachtwoord in om verbinding te maken met een veilig netwerk.
Automatische systeemupdates inschakelen
Image Shown Without Description  Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.
Selecteer General.
Selecteer Automatic System Updates.
Schakel automatische systeemupdates in.
Het systeem is nu ingesteld om zodra er verbinding is met een draadloos netwerk te controleren of er systeemupdates zijn en deze te ontvangen.
N.B.:   U kunt het systeem gebruiken terwijl een download wordt uitgevoerd.
N.B.:   Als de verbinding van het systeem met het draadloze netwerk wordt verbroken terwijl een download wordt uitgevoerd, wordt de download voortgezet zodra het systeem opnieuw verbinding heeft met een draadloos netwerk.
Meer informatie en hulp
Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de website van Ford voor uw regio gaat.
Privacy-informatie
Wanneer u een mobiele telefoon verbindt met het systeem, maakt het systeem een profiel binnen uw auto aan dat aan die mobiele telefoon is gekoppeld. Dit profiel helpt om u meer mobiele functies aan te bieden en efficiënter te werken. Dit profiel kan onder andere gegevens over het telefoonboek, tekstberichten (gelezen en ongelezen) en de oproepgeschiedenis (inclusief oproepen in de tijd dat uw mobiele telefoon geen verbinding met het systeem had) van uw mobiele telefoon bevatten. Als u verbinding maakt met een media-apparaat creëert en bewaart het systeem bovendien een index van ondersteunde mediabestanden. Het systeem slaat ook een kort diagnoselog van ca. 10 minuten op van alle recente systeemactiviteit. Het logprofiel en andere systeemgegevens kunnen gebruikt worden ter verbetering van het systeem en ter ondersteuning van de diagnose in het geval van eventuele storingen. Het mobiele profiel, de index van het media-apparaat en het diagnoselog blijven in uw auto opgeslagen tenzij u deze wist en zijn over het algemeen alleen in uw auto toegankelijk wanneer de mobiele telefoon of mediaspeler is verbonden.
Als u het systeem of uw auto niet langer wilt gebruiken, dan raden we u aan een Master Reset uit te voeren om alle opgeslagen informatie te wissen.   Zie   Instellingen.  Toegang tot systeemgegevens is niet mogelijk zonder speciale uitrusting en toegang tot de module van uw auto. Ford Motor Company zal geen toegang tot de systeemgegevens verkrijgen voor andere dan de beschreven doeleinden zonder toestemming, rechterlijk bevel of waar nodig op order van wettelijke uitvoerders, andere overheidsinstanties of derden die als wettelijke autoriteit gelden. Andere partijen kunnen onafhankelijk van Ford Motor Company om toegang tot de informatie vragen.