WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  In extreme klimaten kan buitensporige ijsvorming ervoor zorgen dat de treeplanken niet worden uitgeklapt. Zorg dat de treeplanken zijn uitgeklapt en niet meer bewegen voordat u er probeert op te stappen. De treeplanken zullen weer normaal werken nadat de blokkering is vrijgemaakt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de elektrische treeplanken uit voor u de autokrik gebruikt of een voorwerp onder de auto plaatst. Plaats nooit uw hand tussen de uitgeklapte treeplank en uw auto. Een bewegende treeplank kan verwondingen veroorzaken.

N.B.:   Gebruik de elektrische treeplanken, scharnieren voor en achter, motoren van de treeplanken of bevestigingen van treeplanken aan de voertuigbodem niet om de auto omhoog te hijsen bij gebruik van de autokrik. Gebruik steeds de juiste krikpunten.
N.B.:   De elektrische treeplanken kunnen trager werken bij koude temperaturen.
N.B.:   Het mechanisme van de treeplanken kan vuil vasthouden, zoals modder, vuil, sneeuw, ijs en zout. Dit kan ongewenst lawaai veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u de elektrische treeplanken handmatig uitklappen. Reinig daarna het systeem, vooral de scharnierarmen voor en achter, met een hogedrukreiniger.
N.B.:   Als u vertrekt wanneer de treeplanken zijn uitgeklapt, kan de motor afslaan.
N.B.:   Als er een storing optreedt, kunt u de elektrische treeplanken handmatig inklappen.
Automatisch uitklappen
Image Shown Without Description
De elektrische treeplank wordt uitgeklapt wanneer u het portier opent.
Automatisch inklappen
Image Shown Without Description
Wanneer u het portier sluit, keert de elektrische treeplank na twee seconden automatisch terug naar de ingeklapte positie.
Handmatig uitklappen
U kunt de elektrische treeplanken handmatig bedienen in het informatiedisplay.   Zie   Algemene informatie
Om de elektrische treeplanken uit te klappen gaat u naar:

Mededeling   Handeling  
Bestuurd. ass.
Druk op de toets OK.  
Elektr. opstap
Druk op de toets OK.  
Uitklappen
Druk op de toets OK.  

Inschakelen en uitschakelen
U kunt de functie elektrische treeplanken in- en uitschakelen in het informatiedisplay.   Zie   Algemene informatie
Om de functie elektrische treeplanken in of uit te schakelen gaat u naar:

Mededeling   Actie en omschrijving  
Bestuurd. ass.
Druk op de toets OK.  
Elektr. opstap
Druk op de toets OK.  
Selecteer het volgende:  
Uit
Druk op de toets OK. Wanneer de elektrische treeplanken worden uitgeschakeld, gaan ze naar de ingeklapte stand ongeacht de stand van de portieren.  
Autom.
Druk op de toets OK. Wanneer de elektrische treeplanken worden ingeschakeld, gaan ze naar de juiste stand op basis van de stand van de portieren.  

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.
Inklembeveiliging
De treeplanken bewegen in de omgekeerde richting naar de volledig in- of uitgeklapte positie als ze een voorwerp tegenkomen tijdens het bewegen.
Handbediening
Als de elektrische treeplank niet terugkeert naar de ingeklapte positie, kunt u deze handmatig opbergen.
Duw de treeplank om deze terug te keren naar de ingeklapte positie.
Het systeem resetten
Het systeem kan worden gereset door de schuifdeur te openen en te sluiten.

Feedback over handleiding

Versturen

Hartelijk dank voor uw feedback

OK