Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od klamek drzwi przednich lub drzwi tyłu nadwozia.
Układ nie będzie działał, gdy:
  • Pilot zdalnego sterowania nie zmieni swojego położenia przez około minutę.
  • Akumulator pojazdu jest rozładowany.
  • Bateria pilota zdalnego sterowania jest rozładowana.
  • Występują zakłócenia wywołujące problemy z częstotliwościami pilota zdalnego sterowania.
  • Jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się za blisko metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych, np. kluczyków lub telefonu komórkowego.