OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie reguluj ustawienia lusterek, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Image Shown Without Description
ASkładanie elektryczne.
BBlokada otwierania drzwi i szyb przez dzieci.
CPrzełącznik regulacji.
DPrawe lusterko.
ELewe lusterko.
Aby wyregulować lusterka, włącz pojazd, ustawiając przycisk uruchamiający w położeniu trybu zasilania akcesoriów lub działania pojazdu.
  1. Wybierz lusterko, które chcesz ustawić. Lampka kontrolna się włączy.
  2. Wyreguluj ustawienie lusterka przełącznikiem regulacji.
  3. Naciśnij ponownie przełącznik regulacji lusterka. Lampka kontrolna się wyłączy.