Missing Image  Obszar ładowania znajduje się w przedniej konsoli, poniżej tablicy rozdzielczej.