Umieść urządzenie pośrodku powierzchni ładowania stroną ładowania do dołu. Ładowanie kończy się, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.
Z ładowarki można korzystać, gdy pojazd jest uruchomiony, w trybie zasilania akcesoriów lub gdy włączony jest ekran dotykowy.
Image Shown Without Description  Wyświetla się na pasku stanu podczas trwania ładowania bezprzewodowego.
Wskazówka:   Jeśli urządzenie znajduje się w pokrowcu, może to wpływać na wydajność ładowania. Konieczne może być zdjęcie pokrowca, aby bezprzewodowo naładować urządzenie.
Wskazówka:   Aktualizacje oprogramowania oraz oprogramowania sprzętowego mogą wpływać na kompatybilność urządzenia; dotyczy to również stosowania nieoficjalnego oprogramowania bądź oprogramowania sprzętowego. Należy zweryfikować działanie funkcji ładowania, gdy dane urządzenie znajduje się w pojeździe.