OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zawsze całkowicie zaciągaj hamulec postojowy i pamiętaj o włączeniu położenia parkowania (P). Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przedłużona jazda z włączonym hamulcem postojowym może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Elektryczny hamulec postojowy nie działa, jeśli akumulator pojazdu jest rozładowany.

Missing Image  Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego znajduje się w konsoli środkowej.
  1. Pociągnij przełącznik do góry.
Czerwona lampka ostrzegawcza błyska w czasie działania i świeci się, gdy hamulec postojowy jest włączony.
Wskazówka:   Elektryczny hamulec postojowy można włączyć przy wyłączonym zasilaniu.
Wskazówka:   Elektryczny hamulec postojowy może włączyć się po przełączeniu w położenie parkowania (P).   Patrz   Parkowanie (P)