OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed opuszczeniem pojazdu włącz hamulec postojowy, wybierz położenie parkowania (P), wyłącz pojazd i zabierz kluczyk lub pilota. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przedłużona jazda z włączonym hamulcem postojowym może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Elektryczny hamulec postojowy nie działa, jeśli akumulator pojazdu jest rozładowany.

Image Shown Without Description  Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego znajduje się w konsoli środkowej.
Pociągnij przełącznik do góry, aby włączyć elektryczny hamulec postojowy. Czerwona lampka ostrzegawcza błyska, a następnie stale się świeci, gdy hamulec postojowy jest włączony.
Wskazówka:   Elektryczny hamulec postojowy można włączyć przy wyłączonym pojeździe.
Wskazówka:   Elektryczny hamulec postojowy może zostać włączony automatycznie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu parkowania (P).   Patrz   Parkowanie (P)