Elektrycznego hamulca postojowego można używać do spowolnienia lub zatrzymania pojazdu jedynie w sytuacji awaryjnej.
Pociągnij przełącznik do góry i przytrzymaj go.
W przypadku użycia elektrycznego hamulca postojowego w sytuacji awaryjnej zaświeci się czerwona lampka ostrzegawcza, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostaną włączone światła STOP.
Elektryczny hamulec postojowy będzie spowalniać pojazd, dopóki przełącznik nie zostanie zwolniony.
Wskazówka:   Nie włączaj elektrycznego hamulca postojowego, gdy pojazd się porusza, chyba że wymaga tego sytuacja awaryjna. Wielokrotne używanie elektrycznego hamulca postojowego do zwalniania lub zatrzymywania pojazdu może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego.