1. Włącz zasilanie.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Popchnij przełącznik w dół.
Czerwona lampka ostrzegawcza zgaśnie.