Układ hamulcowy
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Zapala się na czerwono po włączeniu hamulca postojowego, gdy pojazd jest włączony.Jeżeli lampka błyska po zwolnieniu hamulca postojowego, oznacza to, że układ hamulca postojowego wymaga naprawy. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Wskazówka:   Lampki mogą się różnić w zależności od kraju.
Elektryczny hamulec postojowy
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Jeśli lampka zapala się na żółto, oznacza to usterkę elektrycznego hamulca postojowego. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.
Wskazówka:   Lampki mogą się różnić w zależności od kraju.