Image Shown Without Description  Świeci się, gdy układ jest aktywny.Image Shown Without Description  Świeci się, gdy układ jest włączony, ale nie może utrzymywać pojazdu nieruchomo w danym momencie.