OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Korzystaj z dywaników podłogowych zaprojektowanych do stosowania we wnęce na nogi Twojego pojazdu, które nie blokują okolic pedałów. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Niemożność swobodnego korzystania z pedałów może powodować utratę kontroli nad pojazdem i zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przymocuj dywanik podłogowy do obu punktów mocowania, tak aby nie mógł wysunąć się ze swojego położenia i zakłócać korzystania z pedałów. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj dodatkowych dywaników podłogowych ani żadnych innych osłon na oryginalnych dywanikach. Dywaniki podłogowe mogłyby zakłócać działanie pedałów. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zawsze upewniaj się, że żadne przedmioty nie mogą wpaść do wnęki na nogi kierowcy podczas jazdy. Luźne przedmioty mogą uwięznąć pod pedałami, powodując utratę kontroli nad pojazdem.

Image Shown Without Description
Aby zamontować dywaniki podłogowe wyposażone w oczka, umieść dywanik tak, aby oczko znajdowało się nad punktem mocowania, i naciśnij w dół, aby zablokować we właściwym położeniu. Powtórz tę czynność dla wszystkich oczek dywanika.
Aby wymontować dywaniki podłogowe, wykonaj procedurę zamontowania w odwrotnej kolejności.
Wskazówka:   Regularnie sprawdzaj, czy dywaniki podłogowe są zamocowane.