OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich pobliżu, z boków oparć przednich lub tylnych siedzeń ani w obszarach, które mogą zetknąć się z napełnianą poduszką powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie mocuj przewodów antenowych do przewodów instalacji elektrycznej pojazdu, przewodów paliwowych ani przewodów hamulcowych.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przewody antenowe i przewody zasilania powinny przebiegać w odległości co najmniej 10 cm od wszelkich modułów elektronicznych i poduszek powietrznych.

Wskazówka:   Pojazd został przebadany i uzyskał certyfikat zgodności z wymogami prawnymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszelkie wyposażenie zamontowane w pojeździe przez Autoryzowanego Dealera było zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami. Zamontowanie niektórych niefabrycznych urządzeń elektronicznych może pogorszyć działanie funkcji pojazdu, które wykorzystują sygnały o częstotliwości radiowej, np. radioodbiornika, układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, układu rozruchowego z przyciskiem, łączności Bluetooth® lub nawigacji satelitarnej.
Wskazówka:   Wszystkie montowane w pojeździe nadajniki fal radiowych (np. telefony komórkowe i amatorskie nadajniki radiowe) muszą być zgodne z parametrami podanymi na poniższych ilustracjach i w poniższej tabeli. Nie podajemy żadnych innych specjalnych wytycznych lub warunków instalacji bądź użytkowania.
Samochód osobowy
Missing Image
Van
Missing Image
Samochód dostawczy
Missing Image
Pasmo częstotliwości MHz   Maksymalna moc wyjściowa w watach (szczytowa wartość skuteczna)   Położenie anteny  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-88   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3  

Wskazówka:   Po zamontowaniu nadajników fal radiowych sprawdź, czy nie występują zakłócenia powodowane przez urządzenia elektryczne pojazdu, jak również zakłócenia w pracy tych urządzeń, zarówno w trybie oczekiwania, jak i nadawania.
Sprawdź wszystkie urządzenia elektryczne:
  • przy włączonym zapłonie;
  • gdy pojazd jest uruchomiony;
  • podczas jazdy przy różnych prędkościach.
Sprawdź, czy pola elektromagnetyczne generowane wewnątrz pojazdu przez zamontowany nadajnik nie przekraczają norm określających stopień dopuszczalnego oddziaływania na ciało ludzkie.