OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich pobliżu, z boków oparć przednich lub tylnych siedzeń ani w obszarach, które mogą zetknąć się z napełnianą poduszką powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie mocuj przewodów antenowych do przewodów instalacji elektrycznej pojazdu, przewodów paliwowych ani przewodów hamulcowych.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przewody antenowe i przewody zasilania powinny przebiegać w odległości co najmniej 10 cm od wszelkich modułów elektronicznych i poduszek powietrznych.

Wskazówka:   Pojazd został przebadany i uzyskał certyfikat zgodności z wymogami prawnymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszelkie wyposażenie zamontowane w pojeździe przez Autoryzowanego Dealera było zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami. Zamontowanie niektórych niefabrycznych urządzeń elektronicznych może pogorszyć działanie funkcji pojazdu, które wykorzystują sygnały o częstotliwości radiowej, np. radioodbiornika, układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, układu rozruchowego z przyciskiem, łączności Bluetooth® lub nawigacji satelitarnej.
Wskazówka:   Wszystkie montowane w pojeździe nadajniki fal radiowych (np. telefony komórkowe i amatorskie nadajniki radiowe) muszą być zgodne z parametrami podanymi na poniższych ilustracjach i w poniższej tabeli. Nie podajemy żadnych innych specjalnych wytycznych lub warunków instalacji bądź użytkowania.
Samochód osobowy
Image Shown Without Description
Van
Image Shown Without Description
Samochód dostawczy
Image Shown Without Description
Pasmo częstotliwości MHz   Maksymalna moc wyjściowa w watach (szczytowa wartość skuteczna)   Położenie anteny  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-88   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3  

Wskazówka:   Po zamontowaniu nadajników fal radiowych sprawdź, czy nie występują zakłócenia powodowane przez urządzenia elektryczne pojazdu, jak również zakłócenia w pracy tych urządzeń, zarówno w trybie oczekiwania, jak i nadawania.
Sprawdź wszystkie urządzenia elektryczne:
  • przy włączonym zapłonie;
  • gdy pojazd jest uruchomiony;
  • podczas jazdy przy różnych prędkościach.
Sprawdź, czy pola elektromagnetyczne generowane wewnątrz pojazdu przez zamontowany nadajnik nie przekraczają norm określających stopień dopuszczalnego oddziaływania na ciało ludzkie.