Jak mogę sprawdzić, czy mój pojazd ma urządzenie Telefon jako klucz?Jeśli Twój pojazd ma Telefon jako klucz, na ekranie dotykowym jest widoczna opcja zerowania tej funkcji. Jeśli Twój pojazd został zarejestrowany za pomocą aplikacji FordPass, na ekranie głównym aplikacji FordPass pojawi się przycisk sterowania.Co się stanie, jeśli nie będzie można odblokować pojazdu za pomocą Telefonu jako klucza?Spróbuj przystawić telefon bliżej pojazdu. Sprawdź, czy aplikacja FordPass nadal działa i czy ekran sterowania pokazuje Telefonu jako klucz jako podłączony. Jeśli telefon jest podłączony, spróbuj nacisnąć przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass. Jeśli telefon nie jest podłączony lub przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass nie działa, spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji i ponownie ją uruchom.Dlaczego na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat „Nie wykryto kluczyka”, gdy używam Telefonu jako klucza i mój telefon jest w pojeździe?Połączenie Bluetooth Twojego telefonu został przerwane lub jest wyłączone. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth Twojego telefonu. Przysuń telefon bliżej do środka pojazdu w pobliżu uchwytu na napoje lub konsoli środkowej. Sprawdź, czy Twój Telefon jako klucz jest nadal aktywny, włączony i nie został unieważniony.Co mam zrobić, jeśli mój telefon zostanie zgubiony, uszkodzony lub bateria się wyczerpała?Użyj hasła zapasowego do uruchomienia utworzonego przez siebie, aby zabezpieczyć się na wypadek zgubienia telefonu, uszkodzenia lub wyczerpania baterii.   Patrz   Korzystanie z hasła zapasowego do uruchomienia.  Ile telefonów mogę używać jako klucz?Można zaprogramować i aktywować maksymalnie cztery telefony jako klucz.W jaki sposób parkingowy może odprowadzić samochód, jeśli używam tylko Telefonu jako klucza?Poproś parkingowego o użycie tymczasowego kodu dostępu, utworzonego podczas korzystania z trybu dla parkingowych.   Patrz   Korzystanie z trybu dla parkingowych.  Odinstalowałem aplikację FordPass i ponownie ją zainstalowałem. Dlaczego nie mogę uzyskać nowego Telefonu jako klucza?Usuń Telefon jako klucz, który był wcześniej powiązany z Twoim telefonem, lub zresetuj Telefon jako klucz w pojeździe, a następnie zażądaj nowego Telefonu jako klucz.   Patrz   Programowanie telefonu.  Dlaczego nie mogę zdalnie uruchomić pojazdu za pomocą Telefonu jako klucz?Korzystając z aplikacji FordPass, sprawdź, czy konfiguracja Telefonu jako klucz jest zakończona i funkcja ta włączona przez Bluetooth w co najmniej jednym telefonie. Jeśli połączenie Bluetooth zostało nawiązane, ale konfiguracja Telefonu jako klucza nie została ukończona, dokończ konfigurację Telefonu jako klucza zgodnie z monitem w aplikacji FordPass.   Patrz   Programowanie telefonu