Jak mogę sprawdzić, czy mój pojazd ma urządzenie Telefon jako klucz?
 • Na ekranie dotykowym pojazdu widać opcję resetowania funkcji Telefon jako klucz.
 • Dodatkowe przyciski sterujące pojawiają się na ekranie głównym aplikacji FordPass, jeśli funkcja Telefon jako klucz została już skonfigurowana w pojeździe za pośrednictwem aplikacji FordPass.
Co się stanie, jeśli nie będzie można odblokować pojazdu za pomocą Telefonu jako klucza?
 • Spróbuj przystawić telefon bliżej pojazdu.
 • Sprawdź, czy aplikacja FordPass nadal działa i czy ekran sterowania funkcji Telefon jako klucz pokazuje, że Bluetooth® jest podłączony. Jeśli telefon jest podłączony, spróbuj nacisnąć przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass. Jeśli telefon nie jest podłączony lub przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass nie działa, spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji i ponownie ją uruchom.
Dlaczego na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat „Nie wykryto kluczyka”, gdy używam Telefonu jako klucza i mój telefon jest w pojeździe?
 • Połączenie Bluetooth® Twojego telefonu zostało przerwane lub jest wyłączone. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth® swojego telefonu.
 • Przysuń telefon bliżej do środka pojazdu w pobliżu uchwytu na napoje lub konsoli środkowej.
 • Sprawdź, czy funkcja Telefon jako klucz jest nadal aktywna, włączona i nie została unieważniona.
Co mam zrobić, jeśli mój telefon zostanie zgubiony, uszkodzony lub bateria się wyczerpała?
Ile telefonów mogę używać jako klucz?
 • Można zaprogramować i aktywować maksymalnie cztery telefony do funkcji Telefon jako klucz do sterowania pojazdem.
W jaki sposób obsługa parkingu może odprowadzić samochód, jeśli używam tylko funkcji Telefon jako klucz?
Odinstalowałem aplikację FordPass i ponownie ją zainstalowałem. Dlaczego nie mogę ponownie skonfigurować funkcji Telefon jako klucz?
 • Korzystając z listy kluczyków w aplikacji FordPass, usuń kluczyk, który był wcześniej powiązany z telefonem.
 • Zresetuj funkcję Telefon jako klucz w pojeździe, a następnie ponownie skonfiguruj Telefon jako klucz.   Patrz   Programowanie telefonu
Dlaczego nie mogę zdalnie uruchomić pojazdu za pomocą funkcji Telefon jako klucz?
 • Korzystając z aplikacji FordPass, sprawdź, czy konfiguracja funkcji Telefon jako klucz jest zakończona a funkcja Bluetooth® jest podłączona w co najmniej jednym telefonie. Jeśli konfiguracja funkcji Telefon jako klucz nie została ukończona, przeprowadź konfigurację zgodnie z poleceniami w aplikacji FordPass.   Patrz   Programowanie telefonu

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK