Jak mogę sprawdzić, czy mój pojazd ma funkcję Telefon jako klucz?
 • Na ekranie dotykowym jest widoczna opcja zerowania tej funkcji.
 • Jeśli Twój pojazd został zarejestrowany za pomocą aplikacji FordPass, na ekranie głównym tej aplikacji pojawi się przycisk sterowania.
Co się stanie, jeśli nie będzie można odblokować pojazdu za pomocą funkcji Telefon jako klucz?
 • Spróbuj przystawić telefon bliżej pojazdu.
 • Sprawdź, czy aplikacja FordPass nadal działa i czy ekran sterowania pokazuje, że Telefon jako klucz jest podłączony. Jeśli telefon jest podłączony, spróbuj nacisnąć przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass. Jeśli telefon nie jest podłączony lub przycisk zdalnego odblokowania w aplikacji FordPass nie działa, spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji i ponownie ją uruchom.
Dlaczego na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat „Nie wykryto kluczyka”, gdy używam telefonu jako klucza i mój telefon jest w pojeździe?
 • Połączenie Bluetooth Twojego telefonu został przerwane lub jest wyłączone. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie Bluetooth Twojego telefonu.
 • Przysuń telefon bliżej do środka pojazdu w pobliżu uchwytu na napoje lub konsoli środkowej.
 • Sprawdź, czy Twój telefon używany jako klucz jest nadal aktywny, włączony i nie został unieważniony.
Co mam zrobić, jeśli mój telefon zostanie zgubiony, uszkodzony lub bateria się wyczerpała?
Ile telefonów mogę używać jako klucz?
 • Można zaprogramować i aktywować maksymalnie cztery telefony jako klucz.
W jaki sposób obsługa parkingu może odprowadzić samochód, jeśli używam tylko funkcji Telefon jako klucz?
Odinstalowałem aplikację FordPass i ponownie ją zainstalowałem. Dlaczego nie mogę uzyskać nowego telefonu jako klucza?
 • Usuń Telefon jako klucz, który był wcześniej powiązany z telefonem.
 • Wyzeruj Telefon jako klucz w swoim pojeździe, a następnie zażądaj ustawienia nowego.   Patrz   Programowanie telefonu
Dlaczego nie mogę zdalnie uruchomić pojazdu za pomocą funkcji Telefon jako klucz?
 • Korzystając z aplikacji FordPass, sprawdź, czy konfiguracja Telefonu jako klucz jest zakończona i funkcja ta jest włączona przez Bluetooth w co najmniej jednym telefonie. Jeśli połączenie Bluetooth zostało nawiązane, ale konfiguracja Telefonu jako klucza nie została ukończona, dokończ konfigurację ją zgodnie z monitem w aplikacji FordPass.   Patrz   Programowanie telefonu