1. Odrygluj drzwi tyłu nadwozia za pomocą zatwierdzonego urządzenia.
Wskazówka:   Jeśli zatwierdzone urządzenie znajduje się w odległości nieprzekraczającej 1 m od drzwi tyłu nadwozia, drzwi odryglują się po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi tyłu nadwozia.
Image Shown Without Description
  1. Naciśnij i zwolnij przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia.
Wskazówka:   Poczekaj, aż układ elektryczny otworzy drzwi tyłu nadwozia. Ręczne popychanie lub pociąganie za drzwi tyłu nadwozia może doprowadzić do włączenia funkcji wykrywania przeszkód w układzie i zatrzymania lub odwrócenia kierunku ruchu drzwi tyłu nadwozia, odebrania sytuacji jako usterki sprężyny gazowej lub uszkodzenia elementów mechanicznych.
Wskazówka:   Zachowaj ostrożność podczas otwierania i zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby ich nie uszkodzić.
Wskazówka:   Nie wieszaj niczego (np. bagażnika na rowery) na szybie lub drzwiach tyłu nadwozia. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Nie pozostawiaj otwartych drzwi tyłu nadwozia podczas jazdy. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Włączanie i wyłączanie elektrycznie sterowanych drzwi tyłu nadwozia
Elektrycznie sterowane drzwi tyłu nadwozia można włączać i wyłączać za pomocą ustawień pojazdu na ekranie dotykowym.
Gdy funkcja jest wyłączona, drzwi tyłu nadwozia zostaną tylko odryglowane, ale nie otworzą się ani nie zamkną automatycznie.