1. Odrygluj drzwi tyłu nadwozia za pomocą zatwierdzonego urządzenia.
Wskazówka:   Jeśli zatwierdzone urządzenie znajduje się w odległości nieprzekraczającej 1 m od drzwi tyłu nadwozia, drzwi odryglują się po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi tyłu nadwozia.
Image Shown Without Description
  1. Naciśnij i zwolnij przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia.
Wskazówka:   Poczekaj, aż układ elektryczny otworzy drzwi tyłu nadwozia. Ręczne popychanie lub pociąganie za drzwi tyłu nadwozia może doprowadzić do włączenia funkcji wykrywania przeszkód w układzie i zatrzymania lub odwrócenia kierunku ruchu drzwi tyłu nadwozia, odebrania sytuacji jako usterki sprężyny gazowej lub uszkodzenia elementów mechanicznych.
Wskazówka:   Zachowaj ostrożność podczas otwierania i zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby ich nie uszkodzić.
Wskazówka:   Nie wieszaj niczego (np. bagażnika na rowery) na szybie lub drzwiach tyłu nadwozia. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Nie pozostawiaj otwartych drzwi tyłu nadwozia podczas jazdy. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Włączanie i wyłączanie elektrycznie sterowanych drzwi tyłu nadwozia
Elektrycznie sterowane drzwi tyłu nadwozia można włączać i wyłączać za pomocą ustawień pojazdu na ekranie dotykowym.
Gdy funkcja jest wyłączona, drzwi tyłu nadwozia zostaną tylko odryglowane, ale nie otworzą się ani nie zamkną automatycznie.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay