1. Otwórz drzwi tyłu nadwozia.
  1. Zatrzymaj poruszające się drzwi tyłu nadwozia, naciskając przycisk sterowania na drzwiach tyłu nadwozia, gdy osiągną pożądaną wysokość.
Wskazówka:   Gdy drzwi tyłu nadwozia przestaną się poruszać, możesz również przestawić je ręcznie w preferowane położenie.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania drzwiami tyłu nadwozia na drzwiach tyłu nadwozia do momentu, aż rozlegnie się sygnał akustyczny, który sygnalizuje ukończenie programowania.
Wskazówka:   Wysokość można zaprogramować wyłącznie za pomocą przycisku sterowania drzwiami tyłu nadwozia.
Wskazówka:   Jeśli położenie drzwi tyłu nadwozia jest zbyt niskie, nie będzie można zaprogramować wysokości.
  1. Elektrycznie sterowane drzwi tyłu nadwozia otwierają się teraz do zaprogramowanej wysokości. Powtórz te czynności, aby zmienić zaprogramowaną wysokość.
Wskazówka:   Drzwi tyłu nadwozia można otworzyć całkowicie, popychając je ręcznie do góry w położenie maksymalnego otwarcia, jeśli otworzą się na niższą wysokość.
Wskazówka:   Układ będzie przywoływał nową zaprogramowaną wysokość do momentu przeprogramowania, nawet w przypadku odłączenia akumulatora.