OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed skorzystaniem z funkcji elektrycznego sterowania drzwiami tyłu nadwozia upewnij się, że wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od drzwi tyłu nadwozia.

Image Shown Without Description
Naciśnij i zwolnij przycisk drzwi tyłu nadwozia. Gdy drzwi tyłu nadwozia zaczynają się zamykać, rozlega się sygnał dźwiękowy.
Wskazówka:   Przed jazdą lub uruchomieniem pojazdu upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są zamknięte, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach, takich jak np. garaż lub parking.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Upewnij się, że w obszarze za pojazdem nie ma żadnych przeszkód i jest wystarczająco dużo miejsca na zmianę położenia drzwi tyłu nadwozia.Poruszające się drzwi tyłu nadwozia mogą się zetknąć z obiektami znajdującymi się zbyt blisko pojazdu, np. ścianą, drzwiami garażu lub innym samochodem.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są całkowicie zamknięte, aby zapobiec wypadnięciu bagażu z pojazdu.