OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed otwarciem lub zamknięciem drzwi tyłu nadwozia upewnij się, że wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od elektrycznie sterowanych drzwi tyłu nadwozia.

Image Shown Without Description
Naciśnij i zwolnij przycisk drzwi tyłu nadwozia. Gdy drzwi tyłu nadwozia zaczynają się zamykać, rozlega się sygnał dźwiękowy.
Wskazówka:   Przed jazdą lub uruchomieniem pojazdu upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są zamknięte, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach, takich jak np. garaż lub parking.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Upewnij się, że w obszarze za pojazdem nie ma żadnych przeszkód i jest wystarczająco dużo miejsca na zmianę położenia drzwi tyłu nadwozia.Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.
Wskazówka:   Upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są całkowicie zamknięte, aby zapobiec wypadnięciu bagażu z pojazdu.