1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij STEROWANIE.
  1. Naciśnij Tryby jazdy.
  1. Naciśnij Active, Untamed lub Whisper.
Wskazówka:   Zmiana trybów jazdy może nie być możliwa, gdy pojazd jest wyłączony.