OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich połknięciu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeżeli nie można bezpiecznie zamknąć komory baterii, zaprzestań korzystania z pilota zdalnego sterowania i wymień go najszybciej, jak to możliwe. W międzyczasie przechowuj pilota poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Pilot zdalnego sterowania wymaga zastosowania jednej litowej baterii pastylkowej 3 V CR2450 lub odpowiednika.
Image Shown Without Description
  1. Naciśnij przycisk zwalniania i wyciągnij pióro kluczyka.
Image Shown Without Description
  1. Przekręć cienką monetę pod klapką ukrytą za obudową kluczyka, aby wyjąć pokrywkę baterii.
Image Shown Without Description
  1. Wsuń wkrętak w sposób pokazany na rysunku i ostrożnie wyjmij baterię.
  1. Włóż nową baterię stroną + skierowaną do góry.
  1. Umieść ponownie pokrywkę baterii w pilocie zdalnego sterowania i zamontuj końcówkę kluczyka.
Image Shown Without Description 
Wskazówka:   Baterie pilota zdalnego sterowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wskazówka:   Nie wycieraj smaru z biegunów baterii lub z tylnej powierzchni płytki obwodów.
Wskazówka:   Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania nie powoduje wykasowania zaprogramowanego kluczyka z pojazdu.Pilot zdalnego sterowania działa jak zwykle.
Wskazówka:   Na wyświetlaczu informacyjnym ukazuje się komunikat, gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest bliska wyczerpania.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

  • Firma Ford nie odpowiada na indywidualne zgłoszenia.
  • Prosimy podać szczegółową informację zwrotną dotyczącą wszelkich niedokładności w treści lub brakujących treści w Instrukcji obsługi.
  • Twoje zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a wszelkie niezbędne zmiany zostaną wprowadzone w zaktualizowanej Instrukcji obsługi online. 

Wyślij

Twój wkład jest cenny w ulepszaniu naszej Instrukcji obsługi. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wyrażenie swojej opinii.

OK