Aby zaprogramować funkcję Telefon jako klucz w smartfonie:
 1. Odwiedź sklep internetowy z aplikacjami producenta Twojego urządzenia, aby pobrać aplikację FordPass.
 1. Utwórz konto lub zaloguj się w aplikacji FordPass i dodaj numer identyfikacyjny pojazdu do swojego konta.
 1. Po dodaniu numeru identyfikacyjnego pojazdu wykonuj polecenia widoczne w aplikacji FordPass, aby ukończyć procedurę autoryzacji Sync Connect.
 1. Po dokonaniu autoryzacji w pojeździe można skonfigurować funkcję Telefon jako klucz, postępując zgodnie z poleceniami aplikacji FordPass.
 1. Po skonfigurowaniu funkcji Telefon jako klucz można ustawić hasło zapasowe do uruchomienia, postępując zgodnie z poleceniami na ekranie dotykowym.
Wskazówka:   Noś przy sobie nowe hasło zapasowe do uruchomienia na wypadek sytuacji awaryjnej.
Resetowanie funkcji Telefon jako klucz
Jeśli funkcja Telefon jako klucz jest przypisana do Twojego konta, możesz ją usunąć z telefonu. Jeśli nie, zresetuj funkcję Telefon jako klucz, wykonując następujące czynności:
 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
 1. Naciśnij Ogólne.
 1. Naciśnij Resetuj.
 1. Naciśnij opcję resetowania połączenia aplikacji.
 1. Naciśnij Resetuj wszystko.
 1. Potwierdź, że chcesz kontynuować proces usuwania wszystkich telefonów jako klucz, haseł zapasowych do uruchomienia.
 1. Naciśnij Kontynuuj.
 1. Potwierdź, że wiesz, że usuwasz autoryzację wszystkich autoryzowanych użytkowników oraz ustawienia FordPass Connect.
 1. Naciśnij Kontynuuj.
Wskazówka:   Poczekaj, aż pojazd zresetuje wszystkie telefony jako klucz, hasła zapasowe do uruchomienia, ustawienia FordPass Connect i usunie autoryzację wszystkich autoryzowanych użytkowników.