Aby zaprogramować funkcję Telefon jako klucz w smartfonie:
 1. Odwiedź sklep internetowy z aplikacjami producenta Twojego urządzenia, aby pobrać aplikację FordPass.
 1. Utwórz nowe konto lub zaloguj się na istniejące konto w aplikacji FordPass.
 1. Dodaj numer identyfikacyjny pojazdu do swojego konta i wykonuj polecenia widoczne w aplikacji FordPass, aby ukończyć procedurę autoryzacji Sync Connect.
 1. Po dokonaniu autoryzacji w pojeździe można skonfigurować funkcję Telefon jako klucz, postępując zgodnie z poleceniami aplikacji FordPass.
 1. Po skonfigurowaniu funkcji Telefon jako klucz można ustawić hasło zapasowe do uruchomienia, postępując zgodnie z poleceniami na ekranie dotykowym.
Wskazówka:   Noś przy sobie nowe hasło zapasowe do uruchomienia na wypadek sytuacji awaryjnej.
Resetowanie funkcji Telefon jako klucz
 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
 1. Naciśnij Ogólne.
 1. Naciśnij Resetuj.
 1. Naciśnij opcję resetowania połączenia aplikacji.
 1. Naciśnij Resetuj wszystko.
 1. Potwierdź, że chcesz kontynuować proces usuwania wszystkich ustawień funkcji Telefon jako klucz i haseł zapasowych do uruchomienia.
 1. Naciśnij Kontynuuj.
 1. Potwierdź, że wiesz, że usuwasz autoryzację wszystkich autoryzowanych użytkowników oraz ustawienia FordPass Connect.
 1. Naciśnij Kontynuuj.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK