Umiejscowienie   Kategorie wagowe  
0   0+   1   2   3  
0–10 kg0–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Przednie siedzenie pasażera z WŁĄCZONĄ ochronną poduszką powietrzną.   X   X   UF1   UF1   UF1  
Przednie siedzenie pasażera z WYŁĄCZONĄ ochronną poduszką powietrzną.   U1   U1   U1   U1   U1  
Tylne siedzenia.2   U   U   U   U   U  

1Zalecamy przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju zabezpieczeniach do przewożenia dzieci montowanych na tylnym siedzeniu.
2Nie wolno montować fotelika dziecięcego z podporą na tylnym środkowym siedzeniu, chyba że producent fotelika dziecięcego wyraźnie zezwoli na takie zastosowanie w informacjach o produkcie.
X Miejsce nie nadaje się do przewożenia dzieci z danej grupy wagowej.
U Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.
UF Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń montowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci ISOFIX

Umiejscowienie   Kategorie wagowe  
0   0   0+   1   1  
Bokiem do kierunku jazdy   Tyłem do kierunku jazdy   Tyłem do kierunku jazdy   Przodem do kierunku jazdy   Tyłem do kierunku jazdy  
0–10 kg0–10 kg0–13 kg9–18 kg9–18 kg
Przednie siedzenie pasażera.   Klasa rozmiarów.   Bez systemu ISOFIX  
Typ rozmiarów.  
Tylne skrajne siedzenie ISOFIX.   Klasa rozmiarów.   X   E3   C, D, E3   A, B, B13   C, D3  
Mocowanie.   X   R13   R1, R2X, R2, R33   F2, F2X, F33   R2X, R2, R33  
Typ rozmiarów.   X   IL   IL   IL, IUF   IL  
Tylne środkowe siedzenie.   Klasa rozmiarów.   Bez systemu ISOFIX  
Typ rozmiarów.  

3Klasa rozmiarów i mocowanie są określone zarówno dla uniwersalnych, jak i półuniwersalnych zabezpieczeń do przewożenia dzieci. Litery identyfikacyjne są umieszczone na zabezpieczeniu do przewożenia dzieci ISOFIX.
IL Odpowiednie do stosowania określonych zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX kategorii półuniwersalnej. Skorzystaj z listy zalecanych pojazdów opublikowanej przez producenta systemu zabezpieczeń do przewożenia dzieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.
IUF Odpowiednie do stosowania montowanych przodem do kierunku jazdy zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX z kategorii uniwersalnej.
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci i-Size

  Przednie siedzenie pasażera   Tylne skrajne siedzenia   Tylne środkowe siedzenie  
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera z WŁĄCZONĄ poduszką powietrzną.   X   -   -  
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci zgodne z normą i-Size.   X   i-U   X  
Odpowiednie mocowanie podwyższenia.   B2, B34   B2, B34   B2, B34  

4Mocowanie jest określone dla podwyższających systemów zabezpieczeń do przewożenia dzieci. Litery identyfikacyjne są umieszczone na elementach podwyższających i-Size.
i-U Odpowiednie do stosowania zabezpieczeń do przewożenia dzieci i-Size montowanych przodem i tyłem do kierunku jazdy.
X Nieodpowiednie do stosowania zabezpieczeń do przewożenia dzieci i-Size.