OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas zakładania fotelika dziecięcego należy przestrzegać instrukcji producenta tego zabezpieczenia.

Wskazówka:   Podczas zakładania zabezpieczenia do przewożenia dzieci z górnym pasem należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie mocuj taśmy górnego pasa do innych elementów niż właściwy punkt mocowania taśmy górnego pasa.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Upewnij się, że taśma górnego pasa nie jest luźna ani skręcona i jest prawidłowo umieszczona w punkcie mocowania.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku używania zabezpieczenia do przewożenia dzieci z podporą upewnij się, że podpora opiera się bezpiecznie na podłodze.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Upewnij się, że zabezpieczenie do przewożenia dzieci jest pewnie oparte na siedzeniu pojazdu. W celu prawidłowego zamocowania wyposażenia do przewożenia dzieci konieczne może wyregulowanie siedzeń. Upewnij się, że oparcie siedzenia jest ustawione w położeniu pionowym. Konieczne może być również uniesienie lub wyjęcie zagłówka.

W przypadku stosowania zabezpieczenia do przewożenia dzieci na przednim siedzeniu należy przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących ustawienia fotela:
  • Zabezpieczenie do przewożenia dzieci nie może dotykać tablicy rozdzielczej.
  • Odsuń przednie siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu i poprowadź pas bezpieczeństwa do przodu i w dół, od pierścienia na słupku B do zabezpieczenia do przewożenia dzieci.
  • Jeżeli dociśnięcie dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa jest utrudnione, ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym i zwiększ wysokość siedzenia.
Wskazówka:   Montując zabezpieczenie do przewożenia dzieci na tylnym siedzeniu zawsze odsuwaj przednie siedzenie tak, by nie dotykało stóp i nóg dziecka.