Po włączeniu blokad otwierania drzwi przez dzieci nie można otworzyć tylnych drzwi od środka.
Image Shown Without Description
Przełącznik sterujący znajduje się na drzwiach kierowcy. Uruchamia zarówno blokady otwierania drzwi przez dzieci, jak i blokady tylnych okien.
Naciśnij przełącznik, aby włączyć blokady otwierania drzwi przez dzieci oraz blokadę tylnych okien. Naciśnij przełącznik ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu zapala się lampka na przełączniku sterującym.
Ustawienia blokady otwierania drzwi przez dzieci oraz blokady tylnych okien pozostają aktywne po wyłączeniu pojazdu.