OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Po włączeniu blokad otwierania drzwi przez dzieci nie można otworzyć drzwi tylnych od środka.

Image Shown Without Description
Przełącznik sterujący znajduje się na drzwiach kierowcy. Uruchamia zarówno blokady otwierania drzwi przez dzieci, jak i blokady tylnych okien.
Naciśnij przełącznik, aby włączyć blokady otwierania drzwi przez dzieci oraz blokadę tylnych okien. Naciśnij przełącznik ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu zapala się lampka na przełączniku sterującym.
Ustawienia blokady otwierania drzwi przez dzieci oraz blokady tylnych okien pozostają aktywne po wyłączeniu pojazdu.
Wskazówka:   Aby upewnić się, że blokada otwierania drzwi przez dzieci jest włączona, pociągnij wewnętrzną klamkę drzwi dwukrotnie, aby sprawdzić, czy drzwi nie otwierają się.
Wskazówka:   Aby otworzyć tylne drzwi od wewnątrz pojazdu, gdy blokada otwierania drzwi przez dzieci jest włączona, opuść szybę drzwi tylnych i użyj zewnętrznej klamki drzwi. Możesz również poprosić o otwarcie drzwi osobę znajdującą się na zewnątrz pojazdu.