OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby uniknąć obrażeń, zawsze zachowuj ostrożność, gdy włączony jest bieg wsteczny (R), i gdy korzystasz z systemu czujników.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo w trudnych warunkach pogodowych, np. podczas opadów śniegu, oblodzenia, ulewnego deszczu i z powodu pyłu wodnego. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Systemy kontroli ruchu ulicznego, lampy świetlówkowe, zła pogoda, hamulce pneumatyczne oraz zewnętrzne silniki i wentylatory mogą wpływać na prawidłowość działania systemu czujników. Może to powodować zmniejszenie skuteczności lub błędne ostrzeżenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Niektóre sytuacje i obiekty uniemożliwiają wykrywanie zagrożeń. Są to na przykład: nisko lub bezpośrednio padające promienie słoneczne, trudne warunki pogodowe, niekonwencjonalne rodzaje pojazdów i piesi. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu w przypadku zamocowania akcesoriów, które wystają poza przednią lub tylną krawędź pojazdu, jak np. hak holowniczy, czy bagażnik na rowery. Układ nie jest w stanie wprowadzać korekt uwzględniających dodatkową długość akcesoriów.

System włącza hamulce jedynie na krótką chwilę, gdy dochodzi do określonego zdarzenia. Musisz interweniować, gdy tylko zaobserwujesz włączenie hamulców, aby utrzymać kontrolę nad pojazdem. Jeśli nie zareagujesz, pojazd może znów ruszyć.
Wskazówka:   Niektóre dodatkowe urządzenia w okolicy zderzaka lub nakładki mogą powodować fałszywe ostrzeżenia. Na przykład duże złącza przyczepy, bagażniki na rowery lub deski surfingowe, wsporniki tablicy rejestracyjnej, nakładki zderzaków oraz wszelkie inne urządzenia, które mogą blokować normalny obszar wykrywania systemu. Usuń dodatkowe urządzenia, aby zapobiec fałszywym ostrzeżeniom.
Wskazówka:   System nie reaguje na małe lub ruchome obiekty, zwłaszcza takie, które znajdują się blisko podłoża.
Wskazówka:   Układ nie działa podczas szybkiego przyspieszania i manewrowania kierownicą.
Wskazówka:   W przypadku uszkodzenia zderzaka lub nakładki, będącego przyczyną ich nieprawidłowego ustawienia lub zgięcia, obszar wykrywania może ulec zmianie, powodując niedokładne pomiary odległości od przeszkody lub fałszywe ostrzeżenia.
Wskazówka:   Zmiany w obciążeniu oraz zawieszeniu pojazdu mogą wpływać na kąt położenia czujników i powodować zmianę normalnego obszaru wykrywania systemu, a w rezultacie niedokładne pomiary odległości od przeszkody lub fałszywe ostrzeżenia.
Wskazówka:   Po podłączeniu przyczepy system może wykryć przyczepę i generować ostrzeżenie lub system się wyłączy. Jeżeli system się nie wyłączy, wyłącz go ręcznie po podłączeniu przyczepy.
Wskazówka:   Sprawność systemu może być obniżona na nawierzchniach dróg, które ograniczają możliwość zmniejszenia prędkości. Na przykład na drogach pokrytych lodem, luźnym żwirem, błotem lub piaskiem.