1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz Asyst. hamowania na biegu wstecznym.
Wskazówka:   System jest niedostępny, gdy wyłączony jest tylny czujnik parkowania, układ Cross Traffic Alert lub kontrola trakcji.
Wskazówka:   Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w układ Cross Traffic Alert, asystent hamowania podczas cofania polega na sygnałach z tylnych czujników parkowania oraz tylnych czujników kamery.
Wskazówka:   Ustawienie domyślne jest włączone w niektórych regionach.